This page in English

Forskningsprojekt

Cholesteatom - immunologiska aspekter och nytta med kirurgin

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Elina Mäki-Torkko

Forskningsämne

Vår kunskap om utveckling av cholesteatom i mellanöra hos människa är för närvarande mycket begränsad. I de två första delprojekten kommer vi att analysera operationsresultat och patientens upplevda nytta med kirurgi. I delprojekt 3 och 4 kommer vi att analysera relationen mellan immunologiska ytmarkörer och cholesteatom. Detta projekt är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Karolinska institutet.

Samarbetspartners

  • Anna Granath
  • Henrik Harder, Linköpings Universitet
  • Johanna Westberg
  • Lars-Olaf Cardell