Forskningsprojekt

Systematisk litteraturöversikt om konsekvenser av bestående prelingual ensidig hörselnedsättning.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Elina Mäki-Torkko

Forskningsämne

Denna systematiska översikt syftar till att ta fram vetenskapligt evidensläge (omfattning och kvalitet) avseende konsekvenser av bestående ensidig prelingual hörselnedsättning på hörsel, lyssnande och kommunikation, tal- och språkutveckling, skola och utbildning, kognitiva och auditiva färdigheter samt psyckosociala konsekevenser och livskvalitet. Sökning har gjorts i följande databaser: PubMed, CINAHL, ERIC, Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) och PsycINFO. Arbetet görs enlig PRISMA guidelines.

Samarbetspartners

  • Elsa Erixson
  • Kerttu Huttunen
  • Ulrica Löfkvist