This page in English

Forskningsprojekt

Matematiska modeller och parameterestimering inom kromatografi och biosensorer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Mårten Gulliksson

Forskningsämne

Projektet går ut på att ta fram matematiska modeller för separation av läkemedel samt att från dessa optimera tillverkningen av läkemedel med stora molekyler. Ur matematisk synvinkel är det ett s.k. inverst problem där man skall bestämma parameterfunktioner i en partiell differentialekvation utifrån mätningar.

Forskargrupper

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen