This page in English

Robert Kruse

Tjänstetitel: Universitetslektor, adjungerad Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: C3111

Om Robert Kruse

Jag är i grunden utbildad till molekylärbiolog vid Lunds universitet och både min tidigare och pågående vetenskapliga verksamhet grundar sig i en önskan av att förstå komplexa förhållanden vid sjukdomar, ex kroppens systemiska svar vid infektion. En del av min forskning har fokus på värdsvar vid urinvägsinfektion med bakterien Escherichia coli där jag fokuserar på globala analyser av transkriptomets förändringar i både human vävnad och i uropatogena bakterier vid infektion samt resistensutveckling vid behandling av antibiotika.

Min grundanställning på Kliniskt Forsknings Centrum möjliggör forskningssamarbeten med många olika forskningsgrupper, där min roll varierar mellan projektledning, handledning samt metodologiska och bioinformatiska analyser och konsultation. Projekten innefattar omics-relaterad forskning, till exempel transkriptomet, proteomet och metabolomet, vid olika sjukdomar, till exempel inflammatorisk tarmsjukdom, diabetes, bröstcancer, låg födselvikt, samt muskulära förändringar vid muskelkontraktion.

Jag ingår i forskningsmiljön Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre (iRiSC) där jag bland annat leder ett tema runt metabolismens koppling till immunologiskt svar, så kallat immunometabolism, vid inflammation. Utöver detta är jag del i ett nationellt forskningsprojekt kring inflammatorisk tarmsjukdom, BIO IBD, där jag är vetenskaplig koordinator. Projektet har fokus på upptäckt av biomarkörer för diagnos, prognos och terapisvar där olika delar av projektet berör min egen forskning kring mikroRNAs (miRNAs) regulatoriska roll samt deras samspel med mikrobiota och de förändringar i mikrobiotan som ses vid inflammatorisk tarmsjukdomen.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Berg von Linde, M. , Johansson, K. , Kruse, R. , Helenius, G. , Samano, N. , Friberg, Ö. , Frøbert, A. M. & Fröbert, O. (2021). Expression of Paracrine Effectors in Human Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Treated With Plasma From Brown Bears (Ursus arctos). Clinical and Translational Science, 14 (1), 317-325.
Serhan, C. N. , Gupta, S. K. , Perretti, M. , Godson, C. , Brennan, E. , Li, Y. , Soehnlein, O. , Shimizu, T. & et al. (2020). The Atlas of Inflammation Resolution (AIR). Molecular Aspects of Medicine, 74.
Bergemalm, D. , Kruse, R. , Sapnara, M. , Halfvarson, J. & Hultgren Hörnquist, E. (2017). Elevated fecal peptidase D at onset of colitis in Galphai2(-/-) mice, a mouse model of IBD. PLOS ONE, 12 (3).
Östling, H. , Kruse, R. , Helenius, G. & Lodefalk, M. (2017). Infants born small-for-gestational age have different placental expression of microRNAs. Hormone Research in Paediatrics, 88 (Suppl. 1), 100-101.
Andersson, E. , Bergemalm, D. , Kruse, R. , Neumann, G. , D'Amato, M. , Repsilber, D. & Halfvarson, J. (2017). Subphenotypes of inflammatory bowel disease are characterized by specific serum protein profiles. PLOS ONE, 12 (10).
Vumma, R. , Bang, C. S. , Kruse, R. , Johansson, K. & Persson, K. (2016). Antibacterial effects of nitric oxide on uropathogenic Escherichia coli during bladder epithelial cell colonization-a comparison with nitrofurantoin. Journal of antibiotics (Tokyo. 1968), 69 (3), 183-186.
Andersson, E. , Bergemalm, D. , Kruse, R. , D'Amato, M. , Repsilber, D. & Halfvarson, J. (2016). Inflammatory biomarkers in serum discriminate Crohn's disease and ulcerative colitis from healthy controls. Journal of Crohn's & Colitis, 10 (Suppl. 1), S86-S87.
Kruse, R. , Demirel, I. , Säve, S. & Persson, K. (2014). IL-8 and global gene expression analysis define a key role of ATP in renal epithelial cell responses induced by uropathogenic bacteria. Purinergic Signalling Purinergic Signalling, 10 (3), 499-508.
Bang, C. S. , Kruse, R. , Demirel, I. , Önnberg, A. , Söderquist, B. & Persson, K. (2014). Multiresistant uropathogenic extended-spectrum β-lactamase (ESBL)-producing Escherichia coli are susceptible to the carbon monoxide releasing molecule-2 (CORM-2).. Microbial Pathogenesis, 66, 29-35.
Demirel, I. , Säve, S. , Kruse, R. & Persson, K. (2013). Expression of suppressor of cytokine signalling 3 (SOCS3) in human bladder epithelial cells infected with uropathogenic Escherichia coli. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 121 (2), 158-167.
Jensen-Waern, M. , Kruse, R. & Lundgren, T. (2012). Oral immunosuppressive medication for growing pigs in transplantation studies. Laboratory Animals. Journal of the Laboratory Animal Science Association, 46 (2), 148-151.
Kruse, R. , Dutta, P. C. & Morrell, J. M. (2011). Colloid centrifugation removes seminal plasma and cholesterol from boar spermatozoa. Reproduction, Fertility and Development, 23 (7), 858-65.

Konferensbidrag

Welander, E. , Åström, M. , Enonge Fotabe, L. , Kardeby, C. , Tina, E. , Elgbratt, K. , Pourlofti, A. , Abawi, A. & et al. (2018). Integrated analysis indicates reciprocal immune response dysregulations between bone marrow multipotent stromal cells and granulocytes at the mRNA but not at the protein level in myelofibrosis. Konferensbidrag vid Fortbildningsdagar i hematologi, Umeå, 3-5 Oktober, 2018.

Manuskript

Göthlin Eremo, A. , Tina, E. , Kruse, R. , Fransén, K. , Wegman, P. , Repsilber, D. , Montgomery, S. , Sollie, T. & et al. Gene expression profiles in breast tumors from tamoxifen treated patients with and without distant recurrence.
Carstens, A. , Björkqvist, O. , Lindqvist, C. M. , Rangel, I. , Repsilber, D. , Eriksson, C. , Bergemalm, D. , Bresso, F. & et al. Gut microbiota associated with treatment outcome to biological treatment in inflammatory bowel disease.