This page in English

Robert Kruse

Befattning: Universitetslektor, adjungerad Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: X3111

Forskningsämne

Om Robert Kruse

Jag är i grunden utbildad till molekylärbiolog vid Lunds universitet och både min tidigare och pågående vetenskapliga verksamhet grundar sig i en önskan av att förstå komplexa förhållanden vid sjukdomar, ex kroppens systemiska svar vid infektion. En del av min forskning har fokus på värdsvar vid urinvägsinfektion med bakterien Escherichia coli där jag fokuserar på globala analyser av transkriptomets förändringar i både human vävnad och i uropatogena bakterier vid infektion samt resistensutveckling vid behandling av antibiotika.

Min grundanställning på Kliniskt Forsknings Centrum möjliggör forskningssamarbeten med många olika forskningsgrupper, där min roll varierar mellan projektledning, handledning samt metodologiska och bioinformatiska analyser och konsultation. Projekten innefattar omics-relaterad forskning, till exempel transkriptomet, proteomet och metabolomet, vid olika sjukdomar, till exempel inflammatorisk tarmsjukdom, diabetes, bröstcancer, låg födselvikt, samt muskulära förändringar vid muskelkontraktion.

Jag ingår i forskningsmiljön Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre (iRiSC) där jag bland annat leder ett tema runt metabolismens koppling till immunologiskt svar, så kallat immunometabolism, vid inflammation. Utöver detta är jag del i ett nationellt forskningsprojekt kring inflammatorisk tarmsjukdom, BIO IBD, där jag är vetenskaplig koordinator. Projektet har fokus på upptäckt av biomarkörer för diagnos, prognos och terapisvar där olika delar av projektet berör min egen forskning kring mikroRNAs (miRNAs) regulatoriska roll samt deras samspel med mikrobiota och de förändringar i mikrobiotan som ses vid inflammatorisk tarmsjukdomen.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag

Manuskript