This page in English

Forskningsprojekt

Neutralitet på spel. Det kalla kriget och diplomatiska kontakter mellan Sverige och Polen 1956-1974

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2018

Kontaktperson

Izabela Dahl

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet gäller det kalla krigets historia och internationella relationer i Östersjöområdet med speciell inriktning mot politiska och diplomatiska kontakter mellan Polen och Sverige. Med hänsyn till Polen som ett land under Sovjetunionens kontroll, projektets forskningsfrågor är: hur tolkas Sveriges neutralitet i polska diplomatiska kretsar och vilka konsekvenser hade Sveriges neutralitet för utveckling av bilaterala relationer.

Vid sidan av den empiriska studien av svensk-polska diplomatiska relationer under andra hälften av 1950- fram till 1970-talen, forskar jag kring Sveriges utrikespolitiska roll i början av den revitaliserade dialogen mellan öst och väst. Tanken är att fördjupa kunskapen om dessa länders engagemang i fredspolitiska lösningar i Europa och att kartlägga den tidiga svenska hjälpen till polsk oppositionsrörelse.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners

  • Faculty of History, University of Warsaw, Polen