This page in English

Forskningsprojekt

GeoPred-studien

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Henrik Andershed

Forskningsämne

Att förutse brott och stoppa brotten innan de sker, är det science fiction eller verklighet? Att förverkliga möjligheterna att förutse/predicera brott är något som både forskare och praktiker har arbetat med under de senaste årtiondena. För om man kan förutse när och var brott kommer att ske, kan det ge praktiker såsom polisen, information. Information som kan leda till att de kan förhindra/förebygga att brottet sker. Men, för att kunna förebygga ett brott, så måste man således först göra en korrekt bedömning, en korrekt prediktion. I GeoPred-studien försöker vi förutse olika vålds- och egendomsbrott i Malmö med hjälp av olika geografiska prediktionsmodeller. Sedan jämför vi hur träffsäkra och tillförlitliga prediktionerna är över tid. Vi undersöker också om det är möjligt att använda aggregerade resultat från prediktionsmodellerna för att förutsäga nivåer av otrygghet i ett område. Några av frågorna vi försöker besvara i detta projekt är följande:

  • Vid en jämförelse, vilken prediktionsmodell kommer att bidra till mer träffsäkra och tillförlitliga prediktioner av olika vålds- och egendomsbrott, i Malmö?
  • Hur många brott kan en prediktionsmodell förutse och skiljer sig det för brottstyp?
  • Hur lång tid är prediktionerna värdefulla?
  • Kan man använda prediktionsmodeller som är utvecklade för att förutse brott, för att förutse otrygghet i ett område?
  • Är det brottshistorik eller miljömässiga riskfaktorer, om något, som bäst förutser framtida brott och bostadsområdens trygghetsnivå, i jämförelse med varandra?
  • Hur mycket information behöver man egentligen för att göra bra prediktioner av brott och eventuellt otrygghet?
  • Är den prediktionsmodell som eventuellt ger bäst prediktioner på aktuella data, praktisk möjlig att använda på daglig basis för praktiker som polis?

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet