This page in English

Forskningsprojekt

Systematiskt jämställdhets- och kvalitetsarbete i förskolan

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med projektet är att identifiera faktorer som kan främja och hindra utvecklingen av ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. I projektet genomförs under 2018 fokusgruppsintervjuer med rektorer, skolchefer och politiker i tre kommuner. 

Forskare

Finansiärer

  • Lärarutbildningsnämnden, Örebro universitet