This page in English

Forskningsprojekt

Jean Monnet TIISA Network (The Trade and Investment in Services Associates Network)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2021

Kontaktperson

Extern

Projektet knyter samman ledande forskare och nyckelinstitutioner inom inhemsk reglering och global styrning vad gäller internationell tjänstehandel och investeringsflöden för att forma ett transkontinentalt konsortium av forskare i Europa, Australien och Asien. Tillsammans har dessa partners den kumulativa expertisen, internationella perspektiv och geografisk räckvidd för att på ett betydande sätt föra forskning och utbildning om EU:s handelspolitik framåt samt främja en vidare förståelse för globaliseringsprocessen och tjänstesektorns roll i våra ekonomier på en global nivå. Projektet har medvetet ett tvärvetenskapligt angreppssätt. 

https://www.oru.se/nyheter/orebro-universitet-i-internationellt-projekt-om-den-globala-tjanstehandeln/

Finansiärer

  • ERASMUS+