This page in English

Forskningsprojekt

Jean Monnet TIISA Network (The Trade and Investment in Services Associates Network)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Projektet knyter samman ledande forskare och nyckelinstitutioner inom inhemsk reglering och global styrning vad gäller internationell tjänstehandel och investeringsflöden för att forma ett transkontinentalt konsortium av forskare i Europa, Australien och Asien. Tillsammans har dessa partners den kumulativa expertisen, internationella perspektiv och geografisk räckvidd för att på ett betydande sätt föra forskning och utbildning om EU:s handelspolitik framåt samt främja en vidare förståelse för globaliseringsprocessen och tjänstesektorns roll i våra ekonomier på en global nivå. Projektet har medvetet ett tvärvetenskapligt angreppssätt. 

https://www.oru.se/nyheter/orebro-universitet-i-internationellt-projekt-om-den-globala-tjanstehandeln/

Finansiärer

  • ERASMUS+