This page in English

Forskningsprojekt

3D och nya affärsmodeller

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2016

Kontaktperson

Frans Prenkert

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Additiv tillverkning genom 3D teknik skapar nya förutsättningar för design, tillverkningsprocesser och produktflöden. Detta projekt undersöker nya affärsmodeller kopplat till additiv tillverkning i metall.

Finansiärer

  • Örebro universitet