This page in English

Forskningsprojekt

FOODBITE - Hållbar transport och konsumtion i livsmedelssystemets försörjningskedjor

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2018 - 2019

Kontaktperson

Frans Prenkert

Forskningsmiljöer

Foodbite syftar till att undersöka potentialen i blockkedjeteknologi för att skapa säkrare, effektivare och hållbarare matförsörjningskedjor. Särskilt fokus ligger på distributionsfrågor. Blockkedjeteknologi är ett sätt att säkerställa tillförlitliga och trovärdiga transaktioner mellan löst kopplade entiteter och system som interagerar i nätverk och har visat potential att kunna leva upp till hållbarhetsutmaningarna i dessa nätverk. Blockkedjeteknologi har på senare tid lyfts fram som en lovande teknologi för säker mat och hållbara distributionssystem i livsmedelssystemet, Men det återstår ännu att genom forskning visa att dessa ganska modiga anspråk har vetenskapligt stöd.

Det fenomen som studeras i projektet är blockkedjeteknologi och livsmedelssystemets försörjningskedjor. Vi studerar detta genom att tillämpa en metod som baseras på en blandning av fallstudier, sekundärdataanalyser och experiment i simuleringsmodeller som tagits fram med hjälp av agent-baserad modelleringsteknik (ABM).

Den övergripande forskningsfråga som vi adresserar lyder: PÅ vilka sätt kan blockkedjeteknologi utnyttjas för att förstärka säkerhet, effektivitet och hållbarhet i livsmedelssystemets försörjningskedjor? Givet detta övergripande fokus lyfter vi fram tre aspekter i projektet som är mer specifikt relaterade till transporter och distributionsproblematik i livsmedelsbranschens försörjningskedjor:

  • Hur påverkar teknologi som exempelvis blockkedjeteknologi omställningen av livsmedelssystemet mot hållbarare distributionskedjor?
  • Hur kan sådan teknologi användas för att göra transporter och distribution i livsmedelssystemet såväl effektivare som hållbarare?
  • Hur kan sådan blockkedjeteknologi användas för att förstärka slutkonsumenternas kunskap och insikt om huruvida livsmedel har distribuerats på ett hållbart sätt eller inte?

Foodbite är en del av Örebro universitets Center för hållbart företagande - Center for Sustainable Business | CSB och genomfors av forskare i forskningsnoden CSB Value Chain.

Projektet engagerar forskare dels från Handelshögskolan, dels från Teknikinstitutionen och genomförs I samarbete med partnerföretaget Youcal AB som är specialiserat på blockkedjeteknologi.

Förväntade resultat är bland annat begreppsliggörande och nya modeller av livsmedelssystemets försörjningskedjor baserat på distribuerad styrning, kontroll och ledning. Vidare bidrar FOODBITE med en prototyp som demonstrerar hur blockkedjeteknologi kan tänkas användas för att förstärka och lyfta fram information om olika distributionsalternativ av matvaror, samt experiment baserat på ABM om hur slutkonsumenter kan utnyttja sådan information och vilken effekt det kan få på distributionskedjan.

Finansiärer

  • Örebro universitet