This page in English

Forskningsprojekt

Tävlingspraktikers påverkan för branschutveckling hos matsalsarbetande sommelierer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2021

Kontaktperson

Henrik Scander

Forskningsämne

Projektbeskrivning


Titel:
Tävlingspraktikers påverkan för branschutveckling hos matsalsarbetande sommelierer 

Problemformulering

Finalisterna på Svenska Mästerskapen i Sommellerie 2019 avgjordes mellan tre kvinnor. En helt kvinnlig final har inte skådats varken nationellt eller internationellt tidigare i historien, varpå att vi kan ana att något bubblar inom svenskt sommellerie. Sommelier/sommelière, vilket är en professionell dryckesaktör vanligen aktiv inom restaurangbranschens domäner (Ben Dewald, 2008; Muñoz et al., 2018), har i Sverige ökat i antal (Svenska Sommelierföreningen, 2016) i takt med att dryckesintresset har ökat stadigt. Dessutom har forskning visat att sommelierer kan innebära en vinstsökande effekt för restauranger (Ben Dewald, 2008) samt att de höjer nöjdheten på upplevelserna på restaurang (Muñoz et al., 2018). För att kombinera forskningen inom fältet för sommellerie med aspekten av att det är ett professionellt hantverksutövande tillhandahållet av sommelieren kan vi använda oss av en sociologisk forskningsvinkel, praktikteori.

Tävlingspraktik

Foto: Henrik Scander, PhD, universitetsadjunkt

Sommelieren som är en växande yrkeskategori i en växande bransch, som samtidigt i ett lågstatusyrke är i behov av ökad status. När tidigare forskning har visat att sommeliererna är viktiga för både upplevelse och ekonomisk vinning och att mat och dryckeskombinationer kan öka njutningen av både maten och drycken i en måltid kan vi addera ny kunskap om vad det är de gör som gör att de är viktiga för branschen, genom att studera sommelierernas praktiker (sommelierpraktiker). Tävling har visat sig vara en central del för sommelierens praktik som en del av ett identitetsskapande (Scander, Neuman, Tellström, & Yngve, 2019), men har inte legat som fokus för någon tidigare studie till vår kännedom. Att sammankoppla tävlingssommeliers praktiker med matsalsarbete kan vara ett sätt att inte bara belysa den professionella kunskapen i branschen men också lyfta och utveckla den.

Syfte

Denna studie syftar till att fördjupa kunskapen om sommeliers professionella matsalspraktiker utifrån ett gastronomiskt tävlingsperspektiv.

Forskare

Samarbetspartners

  • Gastronomiska Akademiens Stiftelse