This page in English

Forskningsprojekt

Dans för, av och med yngre barn

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Sara Frödén

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 18) är dans som estetisk uttrycksform viktig både som innehåll och metod i den skapande verksamheten. Det innefattar ett lärande om, genom och i dans. 

Projektet syftar till att generera mer kunskap om dans i förskolan genom att

a) kartlägga och systematiskt sammanställa flerårig erfarenhet av att använda dans som estetisk uttrycksform för 1-3-åriga barn i en förskoleverksamhet,

b) analysera materialet utifrån ett jämställdhetsperspektiv, och

c) utarbeta en modell för jämställd dansundervisning i förskolan som innefattar en kreativ användning av digitala verktyg.

Det sker genom ett nära samarbete mellan pedagoger och forskare med utgångspunkt i flerårig pedagogisk dokumentation av dans. Dansundervisningen är upplevelsebaserad och bygger på den moderna dansens rörelseimprovisationer samt barns kreativitet, delaktighet och rörelseglädje. 

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners