This page in English

Forskningsprojekt

Dans för, av och med yngre barn

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2021

Kontaktperson

Sara Frödén

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 18) är dans som estetisk uttrycksform viktig både som innehåll och metod i den skapande verksamheten. Det innefattar ett lärande om, genom och i dans. 

Projektet syftar till att generera mer kunskap om dans i förskolan genom att

a) kartlägga och systematiskt sammanställa flerårig erfarenhet av att använda dans som estetisk uttrycksform för 1-3-åriga barn i en förskoleverksamhet,

b) analysera materialet utifrån ett jämställdhetsperspektiv, och

c) utarbeta en modell för jämställd dansundervisning i förskolan som innefattar en kreativ användning av digitala verktyg.

Det sker genom ett nära samarbete mellan pedagoger och forskare med utgångspunkt i flerårig pedagogisk dokumentation av dans. Dansundervisningen är upplevelsebaserad och bygger på den moderna dansens rörelseimprovisationer samt barns kreativitet, delaktighet och rörelseglädje. 

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners