This page in English

Forskningsprojekt

Kommunikativ aktivitet och delaktighet hos barn med tal- och språkstörning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2023

Kontaktperson

Cecilia Nakeva Von Mentzer

Forskningsämne

Begränsningar avseende kommunikativ aktivitet och delaktighet är sällan undersökt på svenska barn med tal- och språkstörning med eller utan hörselskada. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att undersöka konsekvenser av dessa funktionshinder hos barn i förskoleåren genom ett biopsykosocialt perspektiv (ICF-CY; WHO, 2007). Inom projektet används för första gången en svensk bearbetning av ett internationellt validerat instrument, Taldelaktighets- och aktivitetsbedömning av barn (McLeod, 2004).  Projektet kommer genom detta instrument och genom att särskilt rikta fokus på interaktionen mellan individ och miljö, belysa såväl barnets egen beskrivning som betydelsefulla vuxnas, av kommunikativ aktivitet, och känsla av delaktighet i familjen, bland vänner och personal på (för-) skolan.

Kommunikativ aktivitet och delaktighet hos barn med tal- och språkstörning

Finansiärer

  • ALF-medel Västra Götalandsregionen
  • Majblomman
  • Region Örebro Län

Samarbetspartners