This page in English

Leo Yeung

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 301421

Rum: B3307

Leo Yeung
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Leo Yeung

Leo Yeung anslöt sig till MTM Research Centre som universitetslektor 2016. Han erhöll B.Sc. (Environmental Life Science - 2003) vid University of Hong Kong, MPhil (miljövetenskap - 2006) och PhD (miljökemi - 2009) vid City University of Hong Kong, fick postdoktorala utbildning vid City University of Hong Kong, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (Japan) och University of Toronto (Kanada, 2010-2014). Efter det arbetade han som forskarassistent vid University of Toronto.

Det finns ett globalt intresse att utvärdera toxicitet, mänskliga exponeringsvägar och globala transporter av polyfluoroalkyl- och/eller perfluoroalkyl ämnen (PFASs). Den omfattande spridningen av PFASs i miljön, särskilt perfluorooktansulfonat (PFOS) och perfluoroktanoat (PFOA), medföra att dessa kemikalier utgör ett växande miljöproblem. Farhågorna över PFASs potentiella effekter på miljön och människors hälsa har lett till flera globala forskningsprogram kring förståelsen av PFASs källor, transport och toxicitet. Mina forskningsprojekt fokuserar på dessa aspekter och sker i samarbete med andra forskargrupper för att fylla i kunskapsluckorna för de delarn som saknas 1) att förstå farmakokinetik och toxikologi för PFASs med hjälp av djurmodeller; 2) att utöka nuvarande kunskap om PFASs i utvecklingsländer; 3) att utveckla analysmetoder för mätning av PFASs samt ett nytt koncept -massbalans tillämpning för att förstå nuvarande PFAS föroreningar i miljön med hjälp av total organisk förbrännings jonkromatografi (TOF-CIC); 4) r att identifiera och mäta nyligen identifierade PFASs i miljöprover med hjälp av LC-TOF MS och LC-MS/MS-spektrometri tekniker; och 5) att studera transport av oidentifierade PFASs i miljön. Mina forskningsintressen är inte begränsade till PFASs, jag arbetar också med andra forskargrupper med olika långlivade organiska föroreningar (POP) såsom PAH, PCB, bromerade flamskyddsmedel och PKN, läkemedel samt alggifter.

 

Jag är också involverad i undervisningen på vår avdelning för analytisk kemi och miljökemi med inriktning mot miljöforensik .

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Taniyasu, S. , Yeung, L. W. Y. , Lin, H. , Yamazaki, E. , Eun, H. , Lam, P. K. S. & Yamashita, N. (2022). Quality assurance and quality control of solid phase extraction for PFAS in water and novel analytical techniques for PFAS analysis. Chemosphere, 288.
Kärrman, A. , Yeung, L. W. Y. , Spaan, K. M. , Lange, F. T. , Nguyen, M. A. , Plassmann, M. , de Wit, C. A. , Scheurer, M. & et al. (2021). Can determination of extractable organofluorine (EOF) be standardized? First interlaboratory comparisons of EOF and fluorine mass balance in sludge and water matrices. Environmental Science: Processes & Impacts.
Travar, I. , Uwayezu, J. N. , Kumpiene, J. & Yeung, L. W. Y. (2021). Challenges in the PFAS Remediation of Soil and Landfill Leachate: A Review. Advances in Environmental and Engineering Research, 2 (2), 1-30.
Cormier, B. , Le Bihanic, F. , Cabar, M. , Crebassa, J. , Blanc, M. , Larsson, M. , Dubocq, F. , Yeung, L. W. Y. & et al. (2021). Chronic feeding exposure to virgin and spiked microplastics disrupts essential biological functions in teleost fish. Journal of Hazardous Materials, 415.
Aro, R. , Eriksson, U. , Kärrman, A. , Reber, I. & Yeung, L. W. Y. (2021). Combustion ion chromatography for extractable organofluorine analysis. iScience, 24 (9).
Kaiser, A. , Aro, R. , Kärrman, A. , Weiss, S. , Hartmann, C. , Uhl, M. , Forsthuber, M. , Gundacker, C. & et al. (2021). Comparison of extraction methods for per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in human serum and placenta samples-insights into extractable organic fluorine (EOF). Analytical and Bioanalytical Chemistry, 413, 865-876.
Kaiser, A. , Forsthuber, M. , Aro, R. , Kärrman, A. , Gundacker, C. , Zeisler, H. , Foessleitner, P. , Salzer, H. & et al. (2021). Extractable Organofluorine Analysis in Pooled Human Serum and Placental Tissue Samples from an Austrian Subpopulation: A Mass Balance Analysis Approach. Environmental Science and Technology.
Aro, R. , Eriksson, U. , Kärrman, A. , Chen, F. , Wang, T. & Yeung, L. W. Y. (2021). Fluorine Mass Balance Analysis of Effluent and Sludge from Nordic Countries. ACS - ES & T Water, 1 (9), 2087-2096.
Aro, R. , Carlsson, P. , Vogelsang, C. , Kärrman, A. & Yeung, L. W. Y. (2021). Fluorine mass balance analysis of selected environmental samples from Norway. Chemosphere, 283.
Björnsdotter, M. , Hartz, W. F. , Kallenborn, R. , Ericson Jogsten, I. , Humby, J. D. , Kärrman, A. & Yeung, L. W. Y. (2021). Levels and Seasonal Trends of C1-C4 Perfluoroalkyl Acids and the Discovery of Trifluoromethane Sulfonic Acid in Surface Snow in the Arctic. Environmental Science and Technology.
Aro, R. , Eriksson, U. , Kärrman, A. & Yeung, L. W. Y. (2021). Organofluorine Mass Balance Analysis of Whole Blood Samples in Relation to Gender and Age. Environmental Science and Technology, 55 (19), 13142-13151.
Sinisalu, L. , Yeung, L. W. Y. , Wang, J. , Pan, Y. , Dai, J. & Hyötyläinen, T. (2021). Prenatal exposure to poly-/per-fluoroalkyl substances is associated with alteration of lipid profiles in cord-blood. Metabolomics, 17 (12).
Koch, A. , Jonsson, M. , Yeung, L. W. Y. , Kärrman, A. , Ahrens, L. , Ekblad, A. & Wang, T. (2021). Quantification of Biodriven Transfer of Per- and Polyfluoroalkyl Substances from the Aquatic to the Terrestrial Environment via Emergent Insects. Environmental Science and Technology, 55 (12), 7900-7909.
Cormier, B. , Borchet, F. , Kärrman, A. , Szot, M. , Yeung, L. W. Y. & Keiter, S. (2021). Sorption and desorption kinetics of PFOS to pristine microplastic. Environmental Science and Pollution Research.
Dubocq, F. , Wang, T. , Yeung, L. W. Y. , Sjöberg, V. & Kärrman, A. (2020). Characterization of the Chemical Contents of Fluorinated and Fluorine-Free Firefighting Foams Using a Novel Workflow Combining Nontarget Screening and Total Fluorine Analysis. Environmental Science and Technology, 54 (1), 245-254.
Mullin, L. , Jobst, K. , DiLorenzo, R. A. , Plumb, R. , Reiner, E. J. , Yeung, L. W. Y. & Ericson Jogsten, I. (2020). Liquid chromatography-ion mobility-high resolution mass spectrometry for analysis of pollutants in indoor dust: Identification and predictive capabilities. Analytica Chimica Acta, 1125, 29-40.
Koch, A. , Jonsson, M. , Yeung, L. W. Y. , Kärrman, A. , Ahrens, L. , Ekblad, A. & Wang, T. (2020). Per- and Polyfluoroalkyl-Contaminated Freshwater Impacts Adjacent Riparian Food Webs. Environmental Science and Technology, 54 (19), 11951-11960.
Sadia, M. , Yeung, L. W. Y. & Fiedler, H. (2020). Trace level analyses of selected perfluoroalkyl acids in food: Method development and data generation. Environmental Pollution, 263 (A).
Yeung, L. W. Y. , Yamashita, N. & Falandysz, J. (2019). Legacy and emerging perfluorinated and polyfluorinated compounds: An update. Chemosphere, 237.
Koch, A. , Kärrman, A. , Yeung, L. W. Y. , Jonsson, M. , Ahrens, L. & Wang, T. (2019). Point source characterization of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) and extractable organofluorine (EOF) in freshwater and aquatic invertebrates. Environmental Science: Processes & Impacts, 21 (11), 1887-1898.
Hu, X. C. , Tokranov, A. K. , Liddie, J. , Zhang, X. , Grandjean, P. , Hart, J. E. , Laden, F. , Sun, Q. & et al. (2019). Tap Water Contributions to Plasma Concentrations of Poly- and Perfluoroalkyl Substances (PFAS) in a Nationwide Prospective Cohort of U.S. Women. Journal of Environmental Health Perspectives, 127 (6).
Björnsdotter, M. , Yeung, L. W. Y. , Kärrman, A. & Ericson Jogsten, I. (2019). Ultra-Short-Chain Perfluoroalkyl Acids Including Trifluoromethane Sulfonic Acid in Water Connected to Known and Suspected Point Sources in Sweden. Environmental Science and Technology, 53 (19), 11093-11101.
Parajulee, A. , Lei, Y. D. , Cao, X. , McLagan, D. S. , Yeung, L. W. Y. , Mitchell, C. P. J. & Wania, F. (2018). Comparing winter-time herbicide behavior and exports in urban, rural, and mixed-use watersheds. Environmental Science: Processes & Impacts, 20 (5), 767-779.
Pan, Y. , Zhang, H. , Cui, Q. , Sheng, N. , Yeung, L. W. Y. , Sun, Y. , Guo, Y. & Dai, J. (2018). Worldwide Distribution of Novel Perfluoroether Carboxylic and Sulfonic Acids in Surface Water. Environmental Science and Technology, 52 (14), 7621-7629.
Pan, Y. , Wang, X. , Yeung, L. W. Y. , Sheng, N. , Cui, Q. , Cui, R. , Zhang, H. & Dai, J. (2017). Dietary exposure to di-isobutyl phthalate increases urinary 5-methyl-2'-deoxycytidine level and affects reproductive function in adult male mice. Journal of Environmental Sciences(China), 61, 14-23.
Binnington, M. J. , Lei, Y. D. , Pokiak, L. , Pokiak, J. , Ostertag, S. K. , Loseto, L. L. , Chan, H. M. , Yeung, L. W. Y. & et al. (2017). Effects of preparation on nutrient and environmental contaminant levels in Arctic beluga whale (Delphinapterus leucas) traditional foods. Environmental Science: Processes & Impacts, 19 (8), 1000-1015.
Zhou, S. , Yeung, L. W. Y. , Forbes, M. W. , Mabury, S. & Abbatt, J. P. D. (2017). Epoxide formation from heterogeneous oxidation of benzo[a]pyrene with gas-phase ozone and indoor air. Environmental Science: Processes & Impacts, 19 (10), 1292-1299.
Pan, Y. , Zhang, H. , Cui, Q. , Sheng, N. , Yeung, L. W. Y. , Guo, Y. , Sun, Y. & Dai, J. (2017). First Report on the Occurrence and Bioaccumulation of Hexafluoropropylene Oxide Trimer Acid: An Emerging Concern. Environmental Science and Technology, 51 (17), 9553-9560.
Pan, Y. , Zhu, Y. , Zheng, T. , Cui, Q. , Buka, S. L. , Zhang, B. , Guo, Y. , Xia, W. & et al. (2017). Novel Chlorinated Polyfluorinated Ether Sulfonates and Legacy Per-/Polyfluoroalkyl Substances: Placental Transfer and Relationship with Serum Albumin and Glomerular Filtration Rate. Environmental Science and Technology, 51 (1), 634-644.
Yeung, L. W. Y. , Dassuncao, C. , Mabury, S. , Sunderland, E. M. , Zhang, X. & Lohmann, R. (2017). Vertical Profiles, Sources, and Transport of PFASs in the Arctic Ocean. Environmental Science and Technology, 51 (12), 6735-6744.
Yeung, L. W. Y. & Mabury, S. A. (2016). Are humans exposed to increasing amounts of unidentified organofluorine?. Environmental Chemistry, 13 (1), 102-110.
Pan, Y. , Jing, J. , Yeung, L. W. Y. , Sheng, N. , Zhang, H. , Yao, B. & Dai, J. (2016). Associations of urinary 5-methyl-2'-deoxycytidine and 5-hydroxymethyl-2'-deoxycytidine with phthalate exposure and semen quality in 562 Chinese adult men. Environment International, 94, 583-590.
Wimsatt, J. , Villers, M. , Thomas, L. , Kamarec, S. , Montgomery, C. , Yeung, L. W. Y. , Hu, Y. & Innes, K. (2016). Oral perfluorooctane sulfonate (PFOS) lessens tumor development in the APC(min) mouse model of spontaneous familial adenomatous polyposis. BMC Cancer, 16 (1).
Wang, J. , Zhang, Y. , Zhang, F. , Yeung, L. W. Y. , Taniyasu, S. , Yamazaki, E. , Wang, R. , Lam, P. K. S. & et al. (2013). Age- and gender-related accumulation of perfluoroalkyl substances in captive Chinese alligators (Alligator sinensis). Environmental Pollution, 179, 61-67.
Pan, J. , Yang, Y. , Zhu, X. , Yeung, L. W. Y. , Taniyasu, S. , Miyake, Y. , Falandysz, J. & Yamashita, N. (2013). Altitudinal distributions of PCDD/Fs, dioxin-like PCBs and PCNs in soil and yak samples from Wolong high mountain area, eastern Tibet-Qinghai Plateau, China. Science of the Total Environment, 444, 102-109.
Yeung, L. W. Y. & Mabury, S. A. (2013). Bioconcentration of Aqueous Film-Forming Foam (AFFF) in Juvenile Rainbow Trout (Oncorhyncus mykiss). Environmental Science and Technology, 47 (21), 12505-12513.
Loi, E. I. H. , Yeung, L. W. Y. , Mabury, S. A. & Lam, P. K. S. (2013). Detections of Commercial Fluorosurfactants in Hong Kong Marine Environment and Human Blood: A Pilot Study. Environmental Science and Technology, 47 (9), 4677-4685.
Zhang, W. , Zhang, Y. , Taniyasu, S. , Yeung, L. W. Y. , Lam, P. K. S. , Wang, J. , Li, X. , Yamashita, N. & et al. (2013). Distribution and fate of perfluoroalkyl substances in municipal wastewater treatment plants in economically developed areas of China. Environmental Pollution, 176, 10-17.
Taniyasu, S. , Kannan, K. , Wu, Q. , Kwok, K. Y. , Yeung, L. W. Y. , Lam, P. K. S. , Chittim, B. , Kida, T. & et al. (2013). Inter-laboratory trials for analysis of perfluorooctanesulfonate and perfluorooctanoate in water samples: Performance and recommendations. Analytica Chimica Acta, 770, 111-120.
Weiner, B. , Yeung, L. W. Y. , Marchington, E. B. , D'Agostino, L. A. & Mabury, S. A. (2013). Organic fluorine content in aqueous film forming foams (AFFFs) and biodegradation of the foam component 6: 2 fluorotelomermercaptoalkylamido sulfonate (6: 2 FTSAS). Environmental Chemistry, 10 (6), 486-493.
Yeung, L. W. Y. , Robinson, S. J. , Koschorreck, J. & Mabury, S. A. (2013). Part I. A Temporal Study of PFCAs and Their Precursors in Human Plasma from Two German Cities 1982-2009. Environmental Science and Technology, 47 (8), 3865-3874.
Yeung, L. W. Y. , Robinson, S. J. , Koschorreck, J. & Mabury, S. A. (2013). Part II. A Temporal Study of PFOS and Its Precursors in Human Plasma from Two German Cities in 1982-2009. Environmental Science and Technology, 47 (8), 3875-3882.
Yeung, L. W. Y. , De Silva, A. O. , Loi, E. I. H. , Marvin, C. H. , Taniyasu, S. , Yamashita, N. , Mabury, S. A. , Muir, D. C. G. & et al. (2013). Perfluoroalkyl substances and extractable organic fluorine in surface sediments and cores from Lake Ontario. Environment International, 59, 389-397.
Taniyasu, S. , Senthilkumar, K. , Yamazaki, E. , Yeung, L. W. Y. , Guruge, K. S. , Kannan, K. & Yamashita, N. (2013). Perfluoroalkyl Substances in the Blood of Wild Rats and Mice from 47 Prefectures in Japan: Use of Samples from Nationwide Specimen Bank. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 65 (1), 149-170.
Yeung, L. W. Y. , Guruge, K. S. , Taniyasu, S. , Yamashita, N. , Angus, P. W. & Herath, C. B. (2013). Profiles of perfluoroalkyl substances in the liver and serum of patients with liver cancer and cirrhosis in Australia. Ecotoxicology and Environmental Safety, 96, 139-146.
Pan, J. , Yang, Y. , Taniyasu, S. , Yeung, L. W. Y. , Falandysz, J. & Yamashita, N. (2012). Comparison of Historical Record of PCDD/Fs, Dioxin-Like PCBs, and PCNs in Sediment Cores from Jiaozhou Bay and Coastal Yellow Sea: Implication of Different Sources. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 89 (6), 1240-1246.
Guruge, K. S. , Yeung, L. W. Y. , Li, P. , Taniyasu, S. , Yamashita, N. & Nakamura, M. (2011). Fluorinated alkyl compounds including long chain carboxylic acids in wild bird livers from Japan. Chemosphere, 83 (3), 379-384.
Ahrens, L. , Yeung, L. W. Y. , Taniyasu, S. , Lam, P. K. S. & Yamashita, N. (2011). Partitioning of perfluorooctanoate (PFOA), perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctane sulfonamide (PFOSA) between water and sediment. Chemosphere, 85 (5), 731-737.
Wang, Y. , Murphy, M. B. , Lam, J. C. W. , Jiao, L. , Wong, C. C. L. , Yeung, L. W. Y. & Lam, P. K. S. (2011). Polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides in local waterbird eggs from Hong Kong: Risk assessment to local waterbirds. Chemosphere, 83 (7), 891-896.
Lu, G. , Yang, Y. , Taniyasu, S. , Yeung, L. W. Y. , Pan, J. , Zhou, B. , Lam, P. K. S. & Yamashita, N. (2011). Potential exposure of perfluorinated compounds to Chinese in Shenyang and Yangtze River Delta areas. Environmental Chemistry, 8 (4), 407-418.
Loi, E. I. H. , Yeung, L. W. Y. , Taniyasu, S. , Lam, P. K. S. , Kannan, K. & Yamashita, N. (2011). Trophic Magnification of Poly- and Perfluorinated Compounds in a Subtropical Food Web. Environmental Science and Technology, 45 (13), 5506-5513.
Ahrens, L. , Taniyasu, S. , Yeung, L. W. Y. , Yamashita, N. , Lam, P. K. S. & Ebinghaus, R. (2010). Distribution of polyfluoroalkyl compounds in water, suspended particulate matter and sediment from Tokyo Bay, Japan. Chemosphere, 79 (3), 266-272.
Kwok, K. Y. , Taniyasu, S. , Yeung, L. W. Y. , Murphy, M. B. , Lam, P. K. S. , Horii, Y. , Kannan, K. , Petrick, G. & et al. (2010). Flux of Perfluorinated Chemicals through Wet Deposition in Japan, the United States, And Several Other Countries. Environmental Science and Technology, 44 (18), 7043-7049.
Benskin, J. P. , Yeung, L. W. Y. , Yamashita, N. , Taniyasu, S. , Lam, P. K. S. & Martin, J. W. (2010). Perfluorinated Acid Isomer Profiling in Water and Quantitative Assessment of Manufacturing Source. Environmental Science and Technology, 44 (23), 9049-9054.
Yeung, L. W. Y. , Yamashita, N. , Taniyasu, S. , Lam, P. K. S. , Sinha, R. K. , Borole, D. V. & Kannan, K. (2009). A survey of perfluorinated compounds in surface water and biota including dolphins from the Ganges River and in other waterbodies in India. Chemosphere, 76 (1), 55-62.
Yeung, L. W. Y. , Taniyasu, S. , Kannan, K. , Xu, D. Z. Y. , Guruge, K. S. , Lam, P. K. S. & Yamashita, N. (2009). An analytical method for the determination of perfluorinated compounds in whole blood using acetonitrile and solid phase extraction methods. Journal of Chromatography A, 1216 (25), 4950-4956.
Yeung, L. W. Y. , Loi, E. I. H. , Wong, V. Y. Y. , Guruge, K. S. , Yamanaka, N. , Tanimura, N. , Hasegawa, J. , Yamashita, N. & et al. (2009). Biochemical Responses and Accumulation Properties of Long-Chain Perfluorinated Compounds (PFOS/PFDA/PFOA) in Juvenile Chickens (Gallus gallus). Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 57 (2), 377-386.
Yeung, L. W. Y. , Miyake, B. , Li, P. , Taniyasu, S. , Kannan, K. , Guruge, K. S. , Lam, P. K. S. & Yamashita, N. (2009). Comparison of total fluorine, extractable organic fluorine and perfluorinated compounds in the blood of wild and pefluorooctanoate (PFOA)-exposed rats: Evidence for the presence of other organofluorine compounds. Analytica Chimica Acta, 635 (1), 108-114.
Guruge, K. S. , Hikono, H. , Shimada, N. , Murakami, K. , Hasegawa, J. , Yeung, L. W. Y. , Yamanaka, N. & Yamashita, N. (2009). Effect of perfluorooctane sulfonate (PFOS) on influenza A virus-induced mortality in female B6C3F1 mice. Journal of Toxicological Sciences, 34 (6), 687-691.
Ren, H. , Vallanat, B. , Nelson, D. M. , Yeung, L. W. Y. , Guruge, K. S. , Lam, P. K. S. , Lehman-McKeeman, L. D. & Corton, J. C. (2009). Evidence for the involvement of xenobiotic-responsive nuclear receptors in transcriptional effects upon perfluoroalkyl acid exposure in diverse species. Reproductive Toxicology, 27 (3-4), 266-277.
Deng, J. , Yu, L. , Liu, C. , Yu, K. , Shi, X. , Yeung, L. W. Y. , Lam, P. K. S. , Wu, R. S. S. & et al. (2009). Hexabromocyclododecane-induced developmental toxicity and apoptosis in zebrafish embryos. Aquatic Toxicology, 93 (1), 29-36.
Ahrens, L. , Yamashita, N. , Yeung, L. W. Y. , Taniyasu, S. , Horii, Y. , Lam, P. K. S. & Ebinghaus, R. (2009). Partitioning Behavior of Per- and Polyfluoroalkyl Compounds between Pore Water and Sediment in Two Sediment Cores from Tokyo Bay, Japan. Environmental Science and Technology, 43 (18), 6969-6975.
Mak, Y. L. , Taniyasu, S. , Yeung, L. W. Y. , Lu, G. , Jin, L. , Yang, Y. , Lam, P. K. S. , Kannan, K. & et al. (2009). Perfluorinated Compounds in Tap Water from China and Several Other Countries. Environmental Science and Technology, 43 (13), 4824-4829.
Jiao, L. , Zheng, G. J. , Minh, T. B. , Richardson, B. , Chen, L. , Zhang, Y. , Yeung, L. W. , Lam, J. C. W. & et al. (2009). Persistent toxic substances in remote lake and coastal sediments from Svalbard, Norwegian Arctic: Levels, sources and fluxes. Environmental Pollution, 157 (4), 1342-1351.
Shi, X. , Yeung, L. W. Y. , Lam, P. K. S. , Wu, R. S. S. & Zhou, B. (2009). Protein Profiles in Zebrafish (Danio rerio) Embryos Exposed to Perfluorooctane Sulfonate. Toxicological Sciences, 110 (2), 334-340.
Li, X. , Yeung, L. W. Y. , Taniyasu, S. , Lam, P. K. S. , Yamashita, N. , Xu, M. & Dai, J. (2008). Accumulation of perfluorinated compounds in captive Bengal tigers (Panthera tigris tigris) and African lions (Panthera leo Linnaeus) in China. Chemosphere, 73 (10), 1649-1653.
Yu, K. , He, Y. , Yeung, L. W. Y. , Lam, P. K. S. , Wu, R. S. S. & Zhou, B. (2008). DE-71-induced apoptosis involving intracellular calcium and the Bax-mitochondria-caspase protease pathway in human neuroblastoma cells In vitro. Toxicological Sciences, 104 (2), 341-351.
Song, R. , He, Y. , Murphy, M. B. , Yeung, L. W. Y. , Yu, R. M. K. , Lam, M. H. W. , Lam, P. K. S. , Hecker, M. & et al. (2008). Effects of fifteen PBDE metabolites, DE71, DE79 and TBBPA on steroidogenesis in the H295R cell line. Chemosphere, 71 (10), 1888-1894.
Wei, S. , Wang, Y. , Lam, J. C. W. , Zheng, G. J. , So, M. K. , Yueng, L. W. Y. , Horii, Y. , Chen, L. Q. & et al. (2008). Historical trends of organic pollutants in sediment cores from Hong Kong. Marine Pollution Bulletin, 57 (6-12), 758-766.
Yeung, L. W. Y. , Miyake, Y. , Taniyasu, S. , Wang, Y. , Yu, H. , So, M. K. , Jiang, G. , Wu, Y. & et al. (2008). Perfluorinated Compounds and Total and Extractable Organic Fluorine in Human Blood Samples from China. Environmental Science and Technology, 42 (21), 8140-8145.
Wang, Y. , Yeung, L. W. Y. , Taniyasu, S. , Yamashita, N. , Lam, J. C. W. & Lam, P. K. S. (2008). Perfluorooctane Sulfonate and Other Fluorochemicals in Waterbird Eggs from South China. Environmental Science and Technology, 42 (21), 8146-8151.
Li, X. , Yeung, L. W. Y. , Xu, M. , Taniyasu, S. , Lam, P. K. S. , Yamashita, N. & Dai, J. (2008). Perfluorooctane sulfonate (PFOS) and other fluorochemicals in fish blood collected near the outfall of wastewater treatment plant (WWTP) in Beijing. Environmental Pollution, 156 (3), 1298-1303.
Yuan, W. , Yeung, L. W. Y. , Yamashita, N. , Taniyasu, S. , Ka, S. M. , Murphy, M. B. & Sing, L. P. K. (2008). Perfluorooctane sulfonate (PFOS) and related fluorochemicals in chicken egg in China. Chinese Science Bulletin, 53 (4), 501-507.
Li, X. , Yeung, L. W. Y. , Taniyasu, S. , Li, M. , Zhang, H. , Liu, D. , Lam, P. K. S. , Yamashita, N. & et al. (2008). Perfluorooctanesulfonate and related fluorochemicals in the Amur tiger (Panthera tigris altaica) from China. Environmental Science and Technology, 42 (19), 7078-7083.
Gulkowska, A. , Leung, H. W. , So, M. K. , Taniyasu, S. , Yamashita, N. , Yeung, L. W. Y. , Richardson, B. J. , Lei, A. P. & et al. (2008). Removal of antibiotics from wastewater by sewage treatment facilities in Hong Kong and Shenzhen, China. Water Research, 42 (1-2), 395-403.
Yeung, L. W. Y. , Guruge, K. S. , Yamanaka, N. , Miyazaki, S. & Lam, P. K. S. (2007). Differential expression of chicken hepatic genes responsive to PFOA and PFOS. Toxicology, 237 (1-3), 111-125.
Ding, L. , Murphy, M. B. , He, Y. , Xu, Y. , Yeung, L. W. Y. , Wang, J. , Zhou, B. , Lam, P. K. S. & et al. (2007). Effects of brominated flame retardants and brominated dioxins on steroidogenesis in H295R human adrenocortical carcinoma cell line. Environmental Toxicology and Chemistry, 26 (4), 764-772.
So, M. K. , Miyake, Y. , Yeung, W. Y. , Ho, Y. M. , Taniyasu, S. , Rostkowski, P. , Yamashita, N. , Zhou, B. S. & et al. (2007). Perfluorinated compounds in the Pearl River and Yangtze River of China. Chemosphere, 68 (11), 2085-2095.
Gulkowska, A. , He, Y. , So, M. K. , Yeung, L. W. Y. , Leung, H. W. , Giesy, J. P. , Lam, P. K. S. , Martin, M. & et al. (2007). The occurrence of selected antibiotics in Hong Kong coastal waters. Marine Pollution Bulletin, 54 (8), 1287-1293.
Hung, C. L. H. , Xu, Y. , Lam, J. C. W. , Jefferson, T. A. , Hung, S. K. , Yeung, L. W. Y. , Lam, M. H. W. , O'Toole, D. K. & et al. (2006). An assessment of the risks associated with polychlorinated biphenyls found in the stomach contents of stranded Indo-Pacific Humpback Dolphins (Sousa chinensis) and Finless Porpoises (Neophocaena phocaenoides) from Hong Kong waters. Chemosphere, 63 (5), 845-852.
Guruge, K. S. , Yeung, L. W. Y. , Yamanaka, N. , Miyazaki, S. , Lam, P. K. S. , Giesy, J. P. , Jones, P. D. & Yamashita, N. (2006). Gene expression profiles in rat liver treated with perfluorooctanoic acid (PFOA). Toxicological Sciences, 89 (1), 93-107.
Yeung, L. W. Y. , So, M. K. , Jiang, G. B. , Taniyasu, S. , Yamashita, N. , Song, M. Y. , Wu, Y. N. , Li, J. G. & et al. (2006). Perfluorooctanesulfonate and related fluorochemicals in human blood samples from China. Environmental Science and Technology, 40 (3), 715-720.
Choi, N. M. C. , Yeung, L. W. Y. , Siu, W. H. L. , So, I. M. K. , Jack, R. W. , Hsieh, D. P. H. , Wu, R. S. S. & Lam, P. K. S. (2006). Relationships between tissue concentrations of paralytic shellfish toxins and antioxidative responses of clams, Ruditapes philippinarum. Marine Pollution Bulletin, 52 (5), 572-578.
Leung, C. C. M. , Jefferson, T. A. , Hung, S. K. , Zheng, G. J. , Yeung, L. W. Y. , Richardson, B. J. & Lam, P. K. S. (2005). Petroleum hydrocarbons, polycyclic aromatic hydrocarbons, organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls in tissues of Indo-Pacific humpback dolphins from south China waters. Marine Pollution Bulletin, 50 (12), 1713-1719.

Artiklar, forskningsöversikter

Pan, Y. , Wang, J. , Yeung, L. W. Y. , Wei, S. & Dai, J. (2020). Analysis of emerging per- and polyfluoroalkyl substances: Progress and current issues. TrAC. Trends in analytical chemistry, 124.
Björnsdotter, M. , Yeung, L. W. Y. , Kärrman, A. & Ericson Jogsten, I. (2020). Challenges in the analytical determination of ultra-short-chain perfluoroalkyl acids and implications for environmental and human health. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 412, 4785-4796.
Mullin, L. G. , Katz, D. R. , Riddell, N. , Plumb, R. , Burgess, J. A. , Yeung, L. W. Y. & Ericson Jogsten, I. (2019). Analysis of hexafluoropropylene oxide-dimer acid (HFPO-DA) by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS): Review of current approaches and environmental levels. TrAC. Trends in analytical chemistry, 118, 828-839.

Konferensbidrag

Kvist, M. , Yeung, L. W. Y. & Ericson Jogsten, I. (2017). Detection of ultra-short chain perfluoroalkyl substances in Swedish environmental waters. Konferensbidrag vid 37th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (POPs) (Dioxin 2017), Vancouver, Canada, August 20-25, 2017.

Manuskript

Aro, R. , Eriksson, U. , Kärrman, A. , Reber, I. & Yeung, L. W. Y. Combustion Ion Chromatography for Extractable Organofluorine Analysis.
Mullin, L. G. , Riddell, N. , Plumb, R. S. , Burgess, J. A. , Ericson Jogsten, I. & Yeung, L. W. Y. Ionization Enhancement of Hexafluoropropylene oxide dimer acid (HFPO-DA) Through Mobile Phase Additive Selection.
Björnsdotter, M. , Hartz, W. F. , Kallenborn, R. , Ericson Jogsten, I. , Humby, J. D. , Kärrman, A. & Yeung, L. W. Y. Levels and seasonal trends of C1-C4 perfluoroalkyl acids and the discovery of trifluoromethane sulfonic acid in surface snow in the Arctic.
Mullin, L. G. , DiLorenzo, R. A. , Jobst, K. , Ladak, A. , Plumb, R. , Reiner, E. J. , Yeung, L. W. Y. & Ericson Jogsten, I. Liquid Chromatography-Ion Mobility-High Resolution Mass Spectrometry for Analysis of Pollutants in Indoor Dust : Identification and Predictive Capabilities.
Björnsdotter, M. , Yeung, L. W. Y. , Kärrman, A. & Ericson Jogsten, I. Mass balance of perfluoroalkyl acids including trifluoroacetic acid in a freshwater lake.
Koch, A. , Jonsson, M. , Yeung, L. W. Y. , Kärrman, A. , Ahrens, L. , Ekblad, A. & Wang, T. Per- and polyfluoroalkyl contaminated freshwater impacts adjacent riparian food webs.

Rapporter

Kärrman, A. , Wang, T. , Kallenborn, R. , Langseter, A. M. , Grønhovd, S. M. , Ræder, E. M. , Lyche, J. L. , Yeung, L. W. Y. & et al. (2019). PFASs in the Nordic environment: Screening of Poly- and Perfluoroalkyl Substances (PFASs) and Extractable Organic Fluorine (EOF) in the Nordic Environment. Copenhagen: Nordisk Ministerråd (TemaNord 2019:515).
Ericson Jogsten, I. & Yeung, L. W. Y. (2017). Analysis of ultra-short chain perfluoroalkyl substances in Swedish environmental waters. Örebro, Sweden: Örebro university.