Forskningsprojekt

Kollegiala strukturer och kollaborativt lärande

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet syftar till att:

  1. utveckla kollektiv samverkan för att därigenom skapa möjligheter för kollegialt lärande inom olika grupper i en kommun,
  2. utveckla en möjlig samverkansmodell mellan lärosäte och förskolans aktörer.

I projektet utvecklas samverkansmodellen asynkron digital dialog. Asynkron digital dialog innebär att kommunikationsmöjligheter kan skapas tidsmässigt oberoende av varandra, vilket betyder att vi genom att använda digitala verktyg kan föra en dialog mellan lärosäte och förskolans praktik eller mellan förskolans olika aktörer. Tiden för samverkan blir därmed inte avgörande och därför blir dialogen asynkron. Förskolans aktörer håller dessutom på att utveckla modellen genom att använda det egna inspelade materialet för kvalitetsutveckling. 

Projektet pågår till december 2021, och finansieras av ULF medel, den aktuella kommunen och Framtidens lärarutbildning.

Finansiärer

  • Örebro universitet