Forskningsprojekt

Från positiva berättelser till beprövad erfarenhet - kollegialt lärande i en pressad vardag

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta praktiknära forskningsprojekt bedrivs inom en förskoleverksamhet och syftar till att:

  1. skapa samarbete för kollegiala kunskapsutvecklande strukturer inom enheten
  2. följa processen för hur utvecklingspedagoger (tillsammans med rektor och specialpedagog) utvecklar sitt pedagogiska uppdrag.

Projektet har inletts med gemensam presentation och reflektion, samt att deltagarna har fått ställa fördjupande frågor för att skapa en reflekterande kultur. I nästa steg kommer en modell för att bepröva erfarenhet att implanteras och studeras. Modellen beräknas kunna upplevas meningsfull och möjlig i en stressad vardag, och därmed kunnautveckla kvalitén inom förskolan. 

Projektet pågår till december 2021, och finansieras av ULF medel, den aktuella kommunen och Framtidens lärarutbildning.

Finansiärer

  • Örebro universitet