Forskningsprojekt

Högläsning i förskolan och boken som artefakt för samverkan mellan förskolepersonal och föräldrar med annat modersmål än svenska

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2021

Kontaktperson

Martina Norling

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet pågår november 2020 – december 2021, och finansieras med ULF-medel.

Forskare

Samarbetspartners