Forskningsprojekt

Högläsning i förskolan och boken som artefakt för samverkan mellan förskolepersonal och föräldrar med annat modersmål än svenska

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Martina Norling

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet är ett samverkansprojekt mellan universitet och förskola, målet är att utveckla en modell för högläsning och läsaktiviteter (analogt och digitalt) där undervisning i förskola genomförs för att fördjupa flerspråkiga barns meningsskapande i texter, dess budskap och innehåll. Undervisningen i läsaktiviteterna ska innefatta ett målinriktat arbetssätt i vilket dialogisk läsning, interkulturellt förhållningssätt och olika gener av böcker som utmanar till samtal används. Vidare ska böckerna ses som en bro mellan förskola och hemmiljön där böckerna i möjligaste mån ska erbjudas på flera språk för att utveckla ett interkulturellt arbetssätt i att stödja barn och föräldrar till högläsning. Det är ett praktiknära projekt, vilket innefattar ett utvecklingsprojekt för tre personal och en rektor från förskolan. Projektet är samtidigt en forskningsstudie där personalens didaktiska strategier och målstyrda processer i högläsning, interkulturella förhållningssätt och föräldrasamverkan i högläsning utgör forskningsobjekt.

Forskare

Samarbetspartners