This page in English

Forskningsprojekt

Meningsskapande om läsande och skrivande - en studie om yngre förskolebarns literacy

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Ann Quennerstedt

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Avhandlingsprojekt för Hanna Thuresson
Handledare: Ann Quennerstedt och Sara Frödén

I avhandlingsprojektet undersöks yngre förskolebarns meningsskapande om läsande och skrivande. Projektet syftar till att empiriskt visa hur tidigt läsande och skrivande ser ut i förskolan som literacypraktik. Barns handlingar i literacyhändelser observeras för att åskådliggöra yngre barns meningsskapande om läsande och skrivande med hjälp av sociala, materiella och kroppsliga resurser.

Resultatet av studiens synliggörande av barns handlingar i literacyhändelser kan användas för att påbörja en didaktisk diskussion om hur barns meningsskapande om läsande och skrivande kan vara en utgångspunkt för pedagoger i förskolan.

Forskare