This page in English

Forskningsprojekt

Potential eller krock i utbildning? Asylsökande ungdomars möte med hälsoundervisning i skolan

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2023

Kontaktperson

Dean Barker

Forskningsämne

Föreliggande projekt kommer därför att fokusera på asylsökande ungdomars möten med hälsoundervisning i olika hälsorelaterade skolämnen. För att åstadkomma ovanstående behövs innovativa perspektiv på hälsa och välbefinnande i utbildning för att skapa kunskap med snarare än på etniska minoritetsgrupper istället för att fokusera på vad de ’gör fel’ utifrån en förgivettagen västerländsk idé om hälsa. Det görs i projektet genom att använda ett så kallat ’strengths based approach’ tillsammans med så kallade ’decolonial’ och ‘Southern theories’ där fokus är på att identifiera olika resurser och vad som fungerar för personer i den omgivning de för närvarande lever i. I studien kommer policydokument och fokusgruppsintervjuer med asylsökande ungdomar som tar stöd i bilder och vignetter att användas som data.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)