This page in English

Forskningsprojekt

Potential eller krock i utbildning? Asylsökande ungdomars möte med hälsoundervisning i skolan

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2023

Kontaktperson

Dean Barker

Forskningsämne

Föreliggande projekt kommer därför att fokusera på asylsökande ungdomars möten med hälsoundervisning i olika hälsorelaterade skolämnen. För att åstadkomma ovanstående behövs innovativa perspektiv på hälsa och välbefinnande i utbildning för att skapa kunskap med snarare än på etniska minoritetsgrupper istället för att fokusera på vad de ’gör fel’ utifrån en förgivettagen västerländsk idé om hälsa. Det görs i projektet genom att använda ett så kallat ’strentghs- based approach’ tillsammans med så kallade ’decolonial’ och ‘Southern theories’ där fokus är på att identifiera olika resurser och vad som fungerar för personer i den omgivning de för närvarande lever i. I studien kommer policydokument och fokusgruppsintervjuer med asylsökande ungdomar som tar stöd i bilder och vignetter att användas som data.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)