This page in English

Forskningsprojekt

I väntan på tronen: Reservens dilemma i Sverige, c. 1550-1630

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2023

Kontaktperson

Henric Bagerius

Forskningsämne

Det sena 1500- och tidiga 1600-talen var en dynamisk tid i svensk historia. Grunderna för en stark monarki och centraliserad stat lades men det uppstod även maktkamper mellan kungahusets familjemedlemmar. Kungar avsattes och hertigar tog plats på tronen. Hertigar som var söner, bröder, farbröder eller kusiner till kungen destabiliserade arvsmonarkin genom att styra egna furstendömen och fungera som reserver i successionsordningen. Genom att fokusera på hertigarna, och de dilemman reservpositionen gav upphov till, utforskar projektet den tidigmoderna statens, monarkins och dynastins instabilitet. Analyser av reservens dilemma i hov, kröningar, begravningar och äktenskap syftar till att fördjupa vår förståelse för varför relationen mellan kungar och hertigar var så konfliktfylld.