This page in English

Forskningsprojekt

Nya algoritmer för att träna artificiella neurala nätverk (ANN)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Mårten Gulliksson

Forskningsämne

Den centrala delen i att träna ANN är hur gradienterna i minimeringen kombineras för att få snabb konvergens. Vi har utvecklat en ny metod för detta som baseras på dämpade dynamiska system. Initiala tester och teoretisk analys visar att metoden är lovande jämfört med existerande metoder.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro universitet