This page in English

Forskningsprojekt

Händerna på ratten? Att hantera automatiseringsprocesser inom socialtjänsten

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2024

Kontaktperson

Annika Andersson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Det här projektet undersöker ett urval av socialtjänstsförvaltningar angående deras förståelse för och hantering av den pågående automatiseringsprocessen. Vilka åtgärder vidtas för att uppnå förbättringar och undvika negativa effekter på de kärnvärden som enligt lag, policy och professionella standarder styr socialtjänsten? Hur övervakas och justeras automatiseringsprocessen?

Automatisering, maskiner som tar över människors bedömning, finns överallt. Till exempel kan självkörande bilar idag ta över många beslut från en mänsklig förare. När människor lär sig att maskiner kan göra ett bra jobb tenderar vi att ”ta händerna från ratten”.

Automatisering av socialtjänsten är kontroversiell och möter motstånd både från yrkesverksamma och juridiken. Men vårt projekt visar att automatisering inte är en främmande attack av teknik som orsakar plötslig förändring, det är en social förändringsprocess som kan hanteras.

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)