This page in English

Forskningsprojekt

BRECIAM - Öka resurseffektiviteten för cirkulär industri genom additiv tillverkning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2024

Kontaktperson

Gustav Jarl

Projektet syftar till att utveckla en ny generation av AM (additive manufacturing)-system baserat på FDM (fused deposition modelling) teknik och materialval som möjliggör tillverkning av en enhetlig 3D struktur i t ex kroppsburna proteser, med material med olika egenskaper i olika delar och en sömlös övergång mellan dessa. Resultaten av projektet kommer att leda till ökad resurseffektivitet (material, energi, ledtider, etc.), förenklat produktionsparadigm och cirkulär industri.  

Finansiärer

  • Region Örebro Län
  • Vinnova

Samarbetspartners

  • Embreis AB
  • Hexpol Tpe AB
  • KFM Maskin i Sverige AB
  • Liselotte Lööf, Miljö AB
  • RISE INNVENTIA AB, Avdelning Massa, Papper, Förpackningar