This page in English

Liselotte Hermansson

Tjänstetitel: Adjungerad professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Liselotte Hermansson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Liselotte Hermansson

Liselotte Hermansson är legitimerad arbetsterapeut, disputerade vid Karolinska Institutet år 2004 och adjungerades som professor vid Örebro universitet 2018. Hon är ledare för forskargruppen Behandling vid dysmeli eller armamputation (TUMA) inom forskningsmiljön Research Enabling an Active Life. Liselotte är anställd vid Ortopedteknik och har ett förordnande som forskningsledare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län.

I sin forskning studerar Liselotte konsekvenser av reduktionsmissbildning (dysmeli) eller armamputation och hur olika insatser som träning av funktion och aktivitetsutförande eller miljöanpassningar som utprovning av ortopedtekniska eller andra hjälpmedel inverkar på möjligheten till ett aktivt och självständigt liv för dessa personer. En viktig del i behandlingen är bedömning av behov och progress i behandlingen. Därför har Liselotte utvecklat och validerat en observationsbaserad metod, Assessment of Capacity for Myoelectric Control (ACMC), för att mäta hur personer med myoelektrisk protes utvecklar sin förmåga. Denna metod är nu under vidareutveckling i samarbete med forskare i Italien, USA och Kanada. För uppföljning av andra perspektiv på behandlingen utvecklas och valideras både andra observationsbaserade tester och enkäter såsom Childrens’ Hand-use Experience Questionnaire (CHEQ) och World Health Organization Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0). Liselotte är även intresserad av patienternas upplevelse av att leva med detta hälsotillstånd och den behandling de får och studerar detta genom kvalitativa metoder.

Det vanligaste hjälpmedlet vid armdysmeli eller amputation är en muskelstyrd, elektrisk proteshand. För att personen ska kunna använda protesen optimalt krävs det träning – både för att styra men också för att använda protesen i vardagliga aktiviteter. I forskargruppen TUMA utvecklar vi metoder för träning (SIRS och STAIR) och studerar hur inlärningen och användningen av protesen påverkar personen kognitivt.  En ny metod för behandling av fantomsmärta, Phantom Motor Execution har introducerats och utvärderas i ett internationellt samarbete samtidigt som patienternas upplevelse av att genomgå behandlingen, och terapeuternas erfarenheter av att ge behandlingen beskrivs. Det finns inte mycket kunskap om vad som händer i hjärnan under denna behandling. Genom en ny icke-invasiv metod för hjärnavbildning, funktionell nära infraröd spektografi (fNIRS), ska vi studera detta i samarbete med forskare i Jönköping.

Liselotte Hermansson är också anlitad av företag och universitet i Sverige, Österrike och Nya Zealand för utvärdering av nya produkter och material inom protesområdet.

Undervisning

Liselotte Hermansson undervisar på avancerad nivå inom psykometri. Hon är även gästlärare och föreläser på olika universitet nationellt och internationellt inom området rehabilitering för personer med armamputation. Hon är huvudhandledare för fem doktorander i forskarutbildning:

  • Ahmed Amer, leg arbetsterapeut, doktorand i hälso- och vårdvetenskap, Örebro universitet
  • Cathrine Widehammar, leg arbetsterapeut, doktorand i hälso- och vårdvetenskap, Örebro universitet
  • Paulina Norén, leg arbetsterapeut, doktorand i hälso- och vårdvetenskap, Örebro universitet
  • Lis Sjöberg, leg arbetsterapeut, doktorand i hälso- och vårdvetenskap, Örebro universitet
  • Ulrika Westerling, leg distriktssjuksköterska, doktorand i hälso- och vårdvetenskap, Örebro universitet

 

Samarbeten och övriga uppdrag

Liselotte Hermansson har en rad nationella och internationella samarbeten, bl a med centra i Sverige, Europa, Nordamerika, Afrika och Asien. Hon har ett stort intresse för utvecklingen av behandling för personer med amputation eller missbildning av arm och är medlem av den internationella styrgruppen för Handsmart - Sharing Resources of Upper Limb Absence Worldwide. Hon är även ledamot i styrelsen för den svenska avdelningen av International Society for Prosthetics and Orthotics.

 

Se Liselotte Hermanssons profil på ResearchGate.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Midhage, R. , Hermansson, L. , Söderberg, P. , Tungström, S. , Nordenskjöld, A. , Svanborg, C. , Ginsberg, Y. & Ramklint, M. (2021). Psychometric evaluation of the Swedish self-rated 36-item version of WHODAS 2.0 for use in psychiatric populations: using classical test theory. Nordic Journal of Psychiatry, 1-8.
Stenvall, E. , Flodberg, G. , Pettersson, H. , Hellberg, K. , Hermansson, L. , Wallin, M. & Yang, L. (2020). Additive Manufacturing of Prostheses Using Forest-Based Composites. Bioengineering, 7 (3).
Widehammar, C. , Lidström-Holmqvist, K. , Pettersson, I. & Hermansson, L. (2020). Attitudes is the most important environmental factor for use of powered mobility devices - users' perspectives. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 27 (4), 298-308.
Sjöberg, L. , Hermansson, L. , Lindner, H. Y. & Fredriksson, C. (2020). Swedish parents' experiences of their role in treatment for children with congenital limb reduction deficiency: Decision‐making and treatment support. Child Care Health and Development, 46 (6), 723-732.
Fredriksson, C. , Pettersson, I. , Hagberg, L. & Hermansson, L. (2020). The value of powered mobility scooters from the perspective of elderly spouses of the users: a qualitative study. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology.
Jarl, G. & Hermansson, L. (2019). A modified walk-in clinic for shoe insoles: Follow-up of non-attendants. Prosthetics and Orthotics International, 43 (6), 597-600.
Mastinu, E. , Ahlberg, J. , Lendaro, E. , Hermansson, L. , Håkansson, B. & Ortiz-Catalan, M. (2018). An Alternative Myoelectric Pattern Recognition Approach for the Control of Hand Prostheses: A Case Study of Use in Daily Life by a Dysmelia Subject. IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine, 6.
Sjöberg, L. , Lindner, H. Y. & Hermansson, L. (2018). Long-term results of early myoelectric prosthesis fittings: A prospective case-control study. Prosthetics and Orthotics International, 42 (5), 527-533.
Lendaro, E. , Hermansson, L. , Burger, H. , van der Sluis, C. K. , McGuire, B. E. , Pilch, M. , Bunketorp-Käll, L. , Kulbacka-Ortiz, K. & et al. (2018). Phantom motor execution as a treatment for phantom limb pain: protocol of an international, double-blind, randomised controlled clinical trial. BMJ Open, 8 (7).
Lindner, H. Y. , Hiyoshi, A. & Hermansson, L. (2018). Relation between capacity and performance in paediatric upper limb prosthesis users. Prosthetics and Orthotics International, 42 (1), 14-20.
Widehammar, C. , Pettersson, I. , Janeslätt, G. & Hermansson, L. (2018). The influence of environment: experiences of users of myoelectric arm prosthesis - a qualitative study. Prosthetics and Orthotics International, 42 (1), 28-36.
Amer, A. , Kakooza-Mwesige, A. , Jarl, G. , Tumwine, J. K. , Forssberg, H. , Eliasson, A. & Hermansson, L. (2018). The Ugandan version of the Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI-UG). Part II: Psychometric properties. Child Care Health and Development, 44 (4), 562-571.
Hagberg, L. , Hermansson, L. M. , Fredriksson, C. & Pettersson, I. (2017). Cost-effectiveness of powered mobility devices for elderly people with disability. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 12 (2), 115-120.
Postema, S. G. , Bongers, R. M. , Brouwers, M. A. , Burger, H. , Norling-Hermansson, L. M. , Reneman, M. F. , Dijkstra, P. U. & van der Sluis, C. K. (2016). Musculoskeletal Complaints in Transverse Upper Limb Reduction Deficiency and Amputation in The Netherlands: Prevalence, Predictors, and Effect on Health. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 97 (7), 1137-1145.
Adolfsson, P. , Lindstedt, H. , Pettersson, I. , Norling Hermansson, L. & Janeslätt, G. (2016). Perception of the influence of environmental factors in the use of electronic planning devices in adults with cognitive disabilities. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 11 (6), 493-500.
Ortiz-Catalan, M. , Gudmundsdottir, R. A. , Kristoffersen, M. B. , Zepeda-Echavarria, A. , Caine-Winterberger, K. , Kulbacka-Ortiz, K. , Widehammar, C. , Eriksson, K. & et al. (2016). Phantom motor execution facilitated by machine learning and augmented reality as treatment for phantom limb pain: a single group, clinical trial in patients with chronic intractable phantom limb pain. The Lancet, 388 (10062), 2885-2894.
Pettersson, I. , Hagberg, L. , Fredriksson, C. & Hermansson, L. M. N. (2016). The effect of powered scooters on activity, participation and quality of life in elderly users. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 11 (7), 558-563.
Postema, S. , Bongers, R. M. , Brouwers, M. A. H. , Burger, H. , Hermansson, L. M. N. , Reneman, M. F. , Dijkstra, P. U. & van der Sluis, C. K. (2016). Upper limb absence: predictors of work participation and work productivity. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 97 (6), 892-899.
Amer, A. , Eliasson, A. , Peny-Dahlstrand, M. & Hermansson, L. (2016). Validity and test-retest reliability of Children's Hand-use Experience Questionnaire in children with unilateral cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology, 58 (7), 743-749.
Jarl, G. M. , Heinemann, A. W. , Lindner, H. Y. & Hermansson, L. M. N. (2015). Cross-cultural validity and differential item functioning of the Orthotics and Prosthetics Users’ Survey with Swedish and American users of lower-limb prosthesis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 96 (9), 1615-1626.
Lindner, H. Y. N. , Langius-Eklöf, A. & Hermansson, L. M. N. (2014). Test-retest reliability and rater agreements of assessment of capacity for myoelectric control version 2.0. Journal of rehabilitation research and development, 51 (4), 635-644.
Jarl, G. , Holmefur, M. & Hermansson, L. M. N. (2014). Test-retest reliability of the Swedish version of the Orthotics and Prosthetics Users' Survey. Prosthetics and Orthotics International, 38 (1), 21-26.
Amer, A. , Jarl, G. M. & Hermansson, L. M. N. (2014). The effect of insoles on foot pain and daily activities. Prosthetics and Orthotics International, 38 (6), 474-480.
Lindner, H. Y. N. , Eliasson, A. & Hermansson, L. M. N. (2013). Influence of standardized activities on validity of Assessment of Capacity for Myoelectric Control. Journal of rehabilitation research and development, 50 (10), 1391-1400.
Jarl, G. M. , Heinemann, A. W. & Norling Hermansson, L. M. N. (2012). Validity evidence for a modified version of the Orthotics and Prosthetics Users' Survey. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 7 (6), 469-478.
Sköld, A. , Hermansson, L. , Krumlinde Sundholm, L. & Eliasson, A. (2011). Development and evidence of validity for the children’s hand-use experience questionnaire (CHEQ). Developmental Medicine & Child Neurology, 53 (5), 436-442.
Mundhenke, L. , Hermansson, L. M. N. & Sjöqvist Nätterlund, B. (2010). Experiences of Swedish children with disabilities: activities and social support in daily life. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 17 (2), 130-9.
Ylimäinen, K. , Nachemson, A. , Sommerstein, K. , Stockselius, A. & Norling Hermansson, L. M. N. (2010). Health-related quality of life in Swedish children and adolescents with limb reduction deficiency. Acta Paediatrica, 99 (10), 1550-5.
Lindner, H. Y. N. , Linacre, J. M. & Hermansson, L. M. N. (2009). Assessment of capacity for myoelectric control: evaluation of construct and rating scale. Journal of Rehabilitation Medicine, 41 (6), 467-474.
Hill, W. , Stavdahl, Ø. , Hermansson, L. M. N. , Kyberd, P. , Swanson, S. & Hubbard, S. (2009). Functional Outcomes in the WHO-ICF Model: Establishment of the Upper Limb Prosthetic Outcome Measures Group. Journal of prosthetics and orthotics, 21 (2), 115-119.
Jarl, G. M. & Norling Hermansson, L. M. (2009). Translation and linguistic validation of the Swedish version of Orthotics and Prosthetics Users' Survey. Prosthetics and Orthotics International, 33 (4), 329-338.
Hill, W. , Kyberd, P. , Hermansson, L. M. N. , Hubbard, S. , Stavdahl, Ø. , Swanson, S. & Cooper, M. F. (2009). Upper Limb Prosthetic Outcome Measures (ULPOM): A Working Group and Their Findings. Journal of prosthetics and orthotics, 21 (4S), P69-P82.
Hermansson, L. M. , Bodin, L. & Eliasson, A. (2006). Intra- and inter-rater reliability of the assessment of capacity for myoelectric control. Journal of Rehabilitation Medicine, 38 (2), 118-23.
Hermansson, L. M. , Fisher, A. G. , Bernspång, B. & Eliasson, A. (2005). Assessment of capacity for myoelectric control: a new Rasch-built measure of prosthetic hand control. Journal of Rehabilitation Medicine, 37 (3), 166-71.
Hermansson, L. , Eliasson, A. C. & Engström, I. (2005). Psychosocial adjustment in Swedish children with upper-limb reduction deficiency and a myoelectric prosthetic hand. Acta Paediatrica, 94 (4), 479-88.
Hermansson, L. , Bodin, L. & Wranne, L. (2001). Upper limb deficiencies in Swedish children: a comparison between a population-based and a clinic-based register. Early Human Development, 63 (2), 131-144.
Samuelsson, L. , Hermansson, L. & Norén, L. (1997). Scoliosis and trunk asymmetry in upper limb transverse dysmelia. Journal of Pediatric Orthopaedics, 17 (6), 769-72.
Hermansson, L. M. (1991). Structured training of children fitted with myoelectric prostheses.. Prosthetics and Orthotics International, 15 (2), 88-92.

Artiklar, forskningsöversikter

Widehammar, C. , Lidström-Holmqvist, K. & Hermansson, L. (2021). Training for users of myoelectric multi-grip hand prostheses: a scoping review. Prosthetics and Orthotics International.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Hermansson, L. M. N. (2004). Upper limb reduction deficiencies in Swedish children: classification, prevalence and function with myoelectric prostheses. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Stockholm: Karolinska institutet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Hermansson, L. M. N. (2016). Träning med myoelektrisk handprotes för barn med dysmeli. I: Ann-Christin Eliasson, Helene Lidström, Marie Peny-Dahlstrand, Arbetsterapi för barn och ungdomar (ss. 313-322). . Studentlitteratur AB.
Kyberd, P. , Hill, W. , Hermansson, L. M. N. , Hubbard, S. , Zinck, A. , Jones, B. & Murgia, A. (2012). Introduction to assessment. I: Vincenzo Parenti Castelli, Marco Troncossi, Grasping the future: advances in powered upper limb prosthetics (ss. 39-58). . Bentham eBooks.
Sörbye, R. & Hermansson, L. M. (1992). Which is the best age for the first application of myoelectrically controlled hand prostheses in congenitally amputated children?. I: Scott R N, U.N.B. Monographs on Myoelectric Prostheses: 4. Myoelectric Prostheses for Infants (ss. 47-50). Frederiction, Canada: Inst of Biomedical Engineering, University of New Brunswick, Fredericton, Canada.

Konferensbidrag

Lindner, H. , Hill, W. , Norling Hermansson, L. & Lilienthal, A. J. (2020). Cognitive load in learning to use a multi-function hand. I: MEC20 Symposium Proceedings. Konferensbidrag vid MEC20, Fredericton, New Brunswick, Canada, August 10-13, 2020. (Symposium canceled). Fredericton, Canada: University of New Brunswick.
Widehammar, C. , Hiyoshi, A. , Lidström-Holmqvist, K. , Lindner, H. Y. & Hermansson, L. (2019). Bionic hands: benefit and use. I: ISPO 17th World Congress: Basics to Bionics Abstract Book. Konferensbidrag vid World Congress of the International Society for Prosthetics and Orthotics, Kobe, Hyogo, Japan, 5-8 October, 2019.
Lindner, H. Y. , Hill, W. , Hermansson, L. & Lilienthal, A. J. (2019). Cognitive load and compensatory movement in learning to use a multi-function hand. I: ISPO 17th World Congress: Basics to Bionics Abstract Book. Konferensbidrag vid ISPO 17th WORLD CONGRESS, Kobe, Japan October 5-8, 2019 (ss. 52-52). ISPO.
Lindner, H. Y. , Buer, N. & Hermansson, L. (2019). Compensatory Movement in Upper Limb Prosthesis Users during Activity Performance. I: ISPO 17th World Congress:  Basics to Bionics Abstract Book. Konferensbidrag vid ISPO 17th WORLD CONGRESS Kobe Convention Center Kobe, Hyogo, Japan 5 – 8 Oct, 2019512). ISPO.
Spang, L. , Holmefur, M. , Hermansson, L. & Lidström-Holmqvist, K. (2019). Factors in daily life leading to the need for moving to a nursing home: Experiences from nursing home applicants. Konferensbidrag vid International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress (IAGG-ER), Gothenburg, Sweden, May 23-25, 2019.
Sjöberg, L. , Hermansson, L. & Lindner, H. Y. (2019). Parent’s role in decision and treatment of children with limb malformation. I: ISPO 17th World Congress:  Basics to Bionics Abstracts  Book. Konferensbidrag vid ISPO 17th World Congress, Kobe, Hyogo, Japan, 5-8 October, 2019.
Forsberg, A. , Fredriksson, C. , Hermansson, L. , Holmefur, M. & Nilsagård, Y. (2019). Prescribing rolling walkers: A survey study of experiences from physiotherapists. Konferensbidrag vid World Confederation of Physiotherapists Congress, Geneva, Switzerland, 10-13 May, 2019..
Hermansson, L. (2019). Structured Training for Adult users of Hand Prosthesis: introduction to SIRS-Adult for patients with any type of prosthetic hand. Konferensbidrag vid ISPO 17th World Congress 2019, Kobe, Japan, 5-8 October, 2019.
Amer, A. , Hermansson, L. , Eliasson, A. & Jarl, G. (2019). Translation and Cross-cultural Validation of Children’s Hand-use Experience Questionnaire (CHEQ) 2.0: Arabic Language Version. I: ISPO 17th World Congress:  Basics to Bionics Abstracts  Book. Konferensbidrag vid ISPO 17th World Congress, Kobe, Hyogo, Japan, 5-8 October, 2019.
Hermansson, L. & Hill, W. (2019). Treatment for upper limb malformation in different areas of the world. Konferensbidrag vid Trent International Prosthetic Symposium (TIPS 2019), The Lowry, Salford, UK, March 20-22, 2019.
Sjöberg, L. , Hermansson, L. & Fredriksson, C. (2018). Children with congenital limb deficiency: Parent’s experiences of their role in decision and treatment. I: Burger, Helena & Mlakar, Maja, Book of Abstracts. Konferensbidrag vid International Central European ISPO Conference 2018, Portoroz, Slovenia, September 20-22, 2018 (ss. 68-68). Ljubljana, Slovenia: ISPO Slovenia.
Widehammar, C. , Eriksson, K. & Hermansson, L. (2018). Designing a new training method for advanced hand prostheses. I: Book of Abstracts. Konferensbidrag vid The International Central European ISPO Conference,Portorož, Slovenia, 20th-22nd September, 2018 in Portorož, Slovenia (ss. 66-66). Ljubljana, Slovenia: ISPO Slovenia.
Sjöberg, L. , Lindner, H. Y. & Hermansson, L. (2018). Long term results of early myoelectric prosthesis fittings: a prospective case-control study. Konferensbidrag vid WFOT Congress 2018, Cape Town, South Africa, May 21-25, 2018.
Sjöberg, L. , Hermansson, L. & Fredriksson, C. (2018). Parent’s experiences of their role in decision and treatment for children with congenital limb deficiency. Konferensbidrag vid WFOT Congress 2018, Cape Town, South Africa, May 21-25, 2018.
Lendaro, E. , Hermansson, L. , Burger, H. , van der Sluis, C. , McGuire, B. E. , Pilch, M. , Bunketorp-Käll, L. , Kulbacka-Ortiz, K. & et al. (2018). Phantom Motor Execution as a treatment for Phantom Limb Pain: Protocol of an international, double-blind, randomised, controlled clinical trial. I: Burger, Helena & Mlakar, Maja, Book of Abstracts. Konferensbidrag vid International Central European ISPO Conference 2018, Portoroz, Slovenien, September 20-22, 2018 (ss. 14-14). Ljubljana, Slovenien: ISPO Slovenaia.
Widehammar, C. , Lidström, H. & Hermansson, L. (2017). Environmental barriers to participation and facilitators for use of three types of assistive technology devices. I: Nobelday Festivities Orebro University. Konferensbidrag vid Nobelday Festivities Orebro University, Örebro, Sweden,7 December, 2017.
Widehammar, C. , Lidström, H. & Hermansson, L. (2017). Environmental barriers to participation and facilitators for use of three types of assistive technology devices. I: MEC 2017 - A Sense of What´s to Come Myoelectric Controls and Upper Limb Prosthetics Symposium. Konferensbidrag vid MEC'17, Fredericton, Canada, 15-18 Aug., 2017 (ss. 36-36). Fredericton, New Brunswick, Canada: University of New Brunswick.
Lindner, H. Y. , Hiyoshi, A. & Hermansson, L. (2017). Relation between capacity and performance in paediatric myoelectric prosthesis users. Konferensbidrag vid MEC17 - A Sense of What's to Come; Fredericton, Canada, August 14-18, 2017.
Widehammar, C. , Lidström, H. & Hermansson, L. (2017). Use of assistive technology and barriers for participation in everyday activities: environmental influence on use of three types of assistive technology devices. Konferensbidrag vid Nordic Network on Disability Research, NNDR 14th research Conference, Örebro, Sweden, May 3-5, 2017.
Hermansson, L. N. (2016). Forming an international consortium for sharing resources of upper limb absence worldwide: the handsmart group. I: “Advances in our Understanding” The Compendium. Konferensbidrag vid Trent International Prosthetic Symposium 2016, Glasgow, UK, September 28 - October 1, 2016 (ss. 22-23).
Widehammar, C. , Pettersson, I. , Janeslätt, G. & Hermansson, L. (2016). The influence of environment: experiences of users of myoelectric arm prosthesis, a qualitative study. I: “Advances in our Understanding” The Compendium. Konferensbidrag vid Trent International Prosthetic Symposium 2016, Glasgow, UK, September 28 - October 1, 2016 (ss. 56-56).
Norling Hermansson, L. & Lindner, H. (2016). The relationship between prosthetic control, wearing pattern and daily prosthesis use. I: “Advances in our Understanding” The Compendium. Konferensbidrag vid Trent International Prosthetic Symposium 2016, Glasgow, UK, September 28 - October 1, 2016 (ss. 57-58).
Widehammar, C. , Hermansson, L. & Lidström, H. (2016). Use of myoelectric prostheses and participation in everyday activities: environmental factors impact on assistive technology use. I: “Advances in our Understanding” The Compendium. Konferensbidrag vid Trent International Prosthetic Symposium 2016, Glasgow, UK, September 28 - October 1, 2016 (ss. 61-61).
Stockselius, A. , Ragnö, C. , Hermansson, L. M. N. & Krumlinde Sundholm, L. (2015). Clinical development and use of AHA-PAD (Assisting Hand Assessment- Prosthetics, Amputations, Deficiencies). Konferensbidrag vid ISPO XV World Congress, Lyon, France, June 22-25, 2015.
Hermansson, L. M. N. , Krumlinde Sundholm, L. , Ragnö, C. & Stockselius, A. (2015). Development of the Assisting Hand Assessment-PAD: A Rasch-built performance measure for people with unilateral upper limb prosthesis, amputation or reduction deficiency. Konferensbidrag vid ISPO XV World Congress, Lyon, France, June 22-25, 2015.
Burger, H. , Hermansson, L. M. N. & Heinemann, A. W. (2015). Development of the Orthotic Prosthetic Users’ Survey: Upper Extremity Functional Status module version 3.0 – OPUS-UEFS 3.0. Konferensbidrag vid ISPO World Congress XV, Lyon, France, June 22-25, 2015.
Pettersson, I. , Hagberg, L. , Fredriksson, C. & Hermansson, L. M. N. (2015). Effekten av en eldriven rullstol (scooter) för äldre personer. Konferensbidrag vid Arbetsterapiforum 2015, Göteborg, 15-16 april, 2015.. Stockholm:
Hermansson, L. M. N. (2015). Observationsbaserat test av funktion med myoelektrisk armprotes : ACMC. Konferensbidrag vid Kliniska utvärderingsmetoder – en multidisciplinär kurs för dig som är yrkesverksam inom protes- och ortosrehabilitering. ISPO-Sverige och Hälsohögskolan, Science Park, Jönköping, 5-6 Februari, 2015.
Buchert, P. , Svanborg, C. , Almborg, A. , Pankowski, S. , Pettersson, I. & Hermansson, L. M. N. (2015). Translation and linguistic validation of self-administered Swedish version of WHODAS 2.0. Konferensbidrag vid The 12th Nordic Conference on Advances in Health Care Sciences Research, Stockholm, November 11-12, 2015.
Miller, L. , Kyberd, P. , Turner, K. , Hill, W. , Hermansson, L. M. N. & Ryan, T. (2015). Validation of four outcome measures for upper limb prosthesis use assessment. Konferensbidrag vid ISPO XV World Congress, Lyon, France, June 22-25, 2015.
Hermansson, L. M. N. , Amer, A. , Eliasson, A. & Peny-Dahlstrand, M. (2015). Validitet och test-retest reliabilitet av Children’s Hand-use Experience Questionnaire för barn med unilateral CP. Konferensbidrag vid Arbetsterapiforum, Göteborg, 15-16 april, 2015.
Hermansson, L. M. N. (2015). What if? Prosthetic fitting solutions for children to prevent future consequences. Konferensbidrag vid Dysmelia Expert Forum Conference, Stockholm, October 9-10, 2015.
Postema, S. , Bongers, R. M. , Burger, H. , Norling Hermansson, L. M. N. , Reneman, M. , Brouwers, M. , Dijkstra, P. & van der Sluis, C. (2014). Musculoskeletal complaints in major upper limb defects in the Netherlands: prevalence, influence on health status and work and risk factors. I: MEC'14 Redefining the Norm. Konferensbidrag vid MEC'14 - Redefining the Norm, Frederiction, New Brunswick, Canada, August 19-22, 2014.. Frederiction, Canada: University of New Brunswick, Fredericton, Canada.
Hermansson, L. M. N. , Andrén, M. & Johansson, D. (2014). Swedish normative data for the Southampton Hand Assessment Procedure – SHAP. I: MEC'14 Redefining the Norm. Konferensbidrag vid MEC'14 - Redefining the Norm, Frederiction, New Brunswick, Canada, August 19-22, 2014.. Frederiction, New Brunswick, Canada: University of New Brunswick; Fredericton, Canada.
Hermansson, L. M. N. , Lindner, H. Y. N. & Langius-Eklöf, A. (2014). Test-retest reliability and rater agreements of the Assessment of Capacity for Myoelectric Control version 2.0.. I: MEC'14 Redefining the Norm. Konferensbidrag vid MEC'14 - Redefining the Norm, Frederiction, New Brunnswick, Canada, August 19-22, 2014.. Frederiction, New Brunswick, Cananda: University of New Brunswick, Fredericton, Canada.
Widehammar, C. , Pettersson, I. & Hermansson, L. M. N. (2014). The influence of environment: experiences from users of myoelectric arm prostheses. I: MEC'14 Redefinig the Norm. Konferensbidrag vid MEC'14 - Redefining the Norm, Fredricton, New Brunnswick, Canada, August 19-22, 2014.. Frederiction, New Brunswick, Canada: University of New Brunswick, Fredericton, Canada.
Postema, S. , van der Sluis, C. , Waldenlöv, K. & Hermansson, L. M. N. (2013). Body structures and physical complaints in Upper Limb Reduction Deficiency: a 24 year follow up study. I: ISPO 2013 World Congress Inclusion, Participation & Empowerment. Konferensbidrag vid ISPO 2013 World Congress - Inclusion, Participation & Empowerment, Hyderabad, India, 4-7 February, 2013..
Lindner, H. Y. N. , Eliasson, A. & Hermansson, L. M. N. (2013). Influence of tasks on the validity for the Assessment of Capacity for Myoelectric Control (Acmc). I: ISPO 2013 World Congress Inclusion, Participation & Empowerment. Konferensbidrag vid ISPO 2013 World Congress - Inclusion, Participation & Empowerment, Hyderabad, India. International Society for Prosthetics and Orthotics.
Hermansson, L. M. N. , Lindner, H. Y. N. & Sjöberg, L. (2013). Intensive training camp for children with a myoelectric prosthetic hand. I: ISPO 2013 World Congress Inclusion, Participation & Empowerment. Konferensbidrag vid ISPO 2013 World Congress -Inclusion, Participation & Empowerment, Hyderabad, India, 4-7 February 2013.. International Society for Prosthetics and Orthotics.
Jarl, G. M. , Holmefur, M. & Hermansson, L. M. N. (2013). Test-retest reliability of the Orthotics and prosthetics users´ survey. I: ISPO 2013 World Congress Inclusion, Participation & Empowerment. Konferensbidrag vid ISPO 2013 World Congress - Inclusion, Participation & Empowerment, Hyderabad, India, 4-7 February 2013..
Hermansson, L. M. N. , Hagberg, L. , Fredriksson, C. & Pettersson, I. (2013). The impact of powered wheelchairs on activity, participation and health related quality of life in older people. I: Special Session Power mobility User experiences and Outcomes. Konferensbidrag vid Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe Conference, Vilamoura, Portugal, 19-22 September, 2013.. Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe.
Fredriksson, C. , Hermansson, L. M. N. , Hagberg, L. & Pettersson, I. (2013). The value of a powered wheelchair: spouses´ perspective. I: P Encarnação et al, Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe Conference 2013 (AAATE 2013). Konferensbidrag vid Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe Conference, Vilamoura, Portugal, September 19-22, 2013. (ss. 222-225). Amsterdam, Netherlands: Elsevier.
Lindstedt, H. , Adolfsson, P. , Janeslätt, G. , Pettersson, I. & Hermansson, L. M. N. (2012). Environmental help or hindrances? Use of electronic planning devices for people with mental disability. I: 9th COTEC Congress of Occupational Therapy Occupational Diversity for the Future. Konferensbidrag vid 9th COTEC Congress of Occupational Therapy - Occupational Diversity for the Future, Stockholm, Sweden, 24-27 May 2012..
Hermansson, L. M. N. , Lindner, H. Y. N. & Sjöberg, L. (2012). Intensive training camp for children with a myoelectric prosthetic hand. I: Trent International Prosthetic Symposium. Konferensbidrag vid Trent International Prosthetic Symposium, Loughborough, UK, 21-23 May, 2012..
Hermansson, L. M. N. & Sjöberg, L. (2012). Long term results of early myoelectric fittings : a prospective longitudinal case-control study. I: Trent International Prosthetic Symposium. Konferensbidrag vid Trent International Prosthetic Symposium, Loughborough, UK, 21-23 May, 2012..
Lindner, H. Y. N. , Eliasson, A. & Hermansson, L. M. N. (2012). The ability to operate a myoelectric prosthetic hand – the use of standardized tasks in the Assessment of Capacity for Myoelectric Control. I: Trent International Prosthetic Symposium. Konferensbidrag vid Trent International Prosthetic Symposium, Loughborough, UK, 21-23 May, 2012..
Hermansson, L. M. N. , Krumlinde Sundholm, L. & Eliasson, A. (2012). The Children’s Hand-use Experience Questionnaire – CHEQ. I: Trent International Prosthetic Symposium. Konferensbidrag vid Trent International Prosthetic Symposium, Loughborough, UK, 21-23 May, 2012..
Lindner, H. Y. N. & Hermansson, L. M. N. (2011). Assessment of Capacity for Myoelectric Control: Evaluation of task difficulty, discriminative ability and redefined rating scale. I: MEC '11 Raising the Standard. Konferensbidrag vid MEC '11 - Raising the Standard, Fredericton, New Brunswick Canada, August 14-19, 2011..
Hermansson, L. M. N. & Sjöberg, L. (2011). Long term results of early myoelectric fittings. I: MEC'11 Raising the Standard. Konferensbidrag vid MEC'11 - Raising the Standard, Fredericton, New Brunswick, Canada, August 14-19, 2011..
Lindner, H. Y. N. , Sjöquist Nätterlund, B. & Hermansson, L. M. N. (2010). A content comparison of validated outcome measures in upper limb prosthetics. I: ISPO the 13th World Congress 2010. Konferensbidrag vid ISPO - the 13th World Congress 2010, Leipzig, Germany, 10-15 May, 2010..
Hermansson, L. M. N. , Sköld, A. , Krumlinde Sundholm, L. & Eliasson, A. (2010). Development and Validity of the Children’s Hand-use Experience Questionnaire. I: 13th ISPO World Congress. Konferensbidrag vid 13th ISPO World Congress, Leipzig, Germany, 10-15 May, 2010..
Ylimäinen, K. , Nachemson, A. , Sommerstein, K. , Stockselius, A. & Hermansson, L. M. N. (2010). Health-related quality-of-life in Swedish children and adolescents with limb reduction deficiency present at birth. I: ISPO the 13th World Congress 2010. Konferensbidrag vid ISPO - the 13th World Congress 2010, Leipzig, Germany, 10-15 May 2010..
Hill, W. , Swanson, S. , Kyberd, P. , Hermansson, L. M. N. , Miller, L. & Heckathorne, C. W. (2010). Outcome Measures in Upper Limb Prosthetics. I: 13th ISPO World Congress. Konferensbidrag vid 13th ISPO World Congress, Leipzig, Germany, 10-15 May, 2010..
Jarl, G. M. , Heinemann, A. W. & Norling Hermansson, L. M. N. (2010). Validity of the Swedish version of Orthotics and Prosthetics Users’ Survey. Konferensbidrag vid 13th ISPO World Congress, Leipzig, Tyskland, 10-15 maj 2010.
Sköld, A. , Hermansson, L. M. N. , Krumlinde Sundholm, L. & Eliasson, A. (2009). Development of Children´s Hand-use Experience Questionnaire – CHEQ. I: 21'st Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability. Konferensbidrag vid 21'st Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability, Vilnius, Lithuania, 3-6 June 2009..
Hermansson, L. M. N. , Carlsson, C. & Amilon, A. (2009). Effect of a multifunctional prosthetic hand on hand functioning, activity, and psychosocial adjustment. I: Trent International Prosthetic Symposium. Konferensbidrag vid Trent International Prosthetic Symposium, Loughborough, UK, 18-20 May, 2009..
Lindner, H. Y. N. & Hermansson, L. M. N. (2009). The Assessment of capacity for myoelectric control: development of standardized activities. I: Trent International Prosthetic Symposium 2009. Konferensbidrag vid Trent International Prosthetic Symposium 2009, Loughborough, UK, 18-20 May, 2009..
Jarl, G. M. & Hermansson, L. M. N. (2009). Översättning och språklig validering av svenska versionen av Orthotics and Prosthetics Users' Survey. I: 8:e Nordiska ortopedtekniska kongressen 2009. Konferensbidrag vid 8:e Nordiska ortopedtekniska kongressen, Göteborg, 8-10 oktober 2009.
Hill, W. & Hermansson, L. M. N. (2008). Assessment of Capacity for Myoelectric Control. I: Association of Childrens Prosthetic Orthothic Clinics (APOC). Konferensbidrag vid Association of Childrens Prosthetic Orthothic Clinics (APOC), Quebec, Canada, 9-12 April, 2008..
Lindner, H. Y. N. & Hermansson, L. M. N. (2008). The Assessment of Capacity for Myoelectric Control: construct validity and rating scale structure. Konferensbidrag vid MEC'08 Measuring Success in Upper Limb Prosthetics, Fredericton, New Brunswick, Canada, 13-15 August, 2008..
Jarl, G. M. & Norling Hermansson, L. (2008). Translation and linguistic validation of the Swedish version of Orthotics and prosthetics users’ survey. Konferensbidrag vid 5th Regional Central European ISPO Conference, Portorož, Slovenien, 19-21 sept 2008.
Jarl, G. M. & Hermansson, L. M. (2008). Translation and linguistic validation of the Swedish version of Orthotics and Prosthtics User’s Survey. I: 5th Regional Central European ISPO Conference. Konferensbidrag vid 5th Regional Central European ISPO Conference, Portorose, Slovenia, September 19-21, 2008..

Manuskript

Fredriksson, C. , Hermansson, L. , Hagberg, L. & Pettersson, I. Elderly spouses experiences of powered scooters used by their next of kin.
Widehammar, C. , Eriksson, K. , Lidström-Holmqvist, K. & Hermansson, L. Stepwise Training for Users of Multi-grip Prosthetic Hands : An Occupational Therapy Method.
Widehammar, C. , Lidström-Holmqvist, K. & Hermansson, L. Training for users of myoelectric multi-grip hand prostheses : a scoping review.

Rapporter

Pettersson, I. , Hermansson, L. M. N. , Hagberg, L. , Larsholt, G. & Fredriksson, C. (2013). Värdet av en eldriven rullstol: fokus på äldre användare och anhöriga. Sundbyberg: Hjälpmedelsinstitutet.
Lindstedt, H. , Adolfsson, P. , Janeslätt, G. , Pettersson, I. & Hermansson, L. M. N. (2012). Omgivningens hjälp eller stjälp?: dokumentation av personers med psykisk funktionsnedsättning erfarenheter av användning av elektroniska planeringshjälpmedel. Sundbyberg: Hjälpmedelsinstitutet (Hjälpmedel i fokus 12319).

Övrigt

Hermansson, L. , De la Torre, A. , Gerber Ekblom, A. , Sivakumar, B. & Jester, A. (2018). Standard set for Congenital Upper Limb Anomalies. International Consortium for Health Outcomes Measurement - ICHOM.