This page in English

Liselotte Hermansson

Befattning: Forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: bGlzZWxvdHRlLmhlcm1hbnNzb247b3J1LnNl

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Liselotte Hermansson
Forskningsämne

Om Liselotte Hermansson

Liselotte Hermansson är legitimerad arbetsterapeut, disputerade vid Karolinska Institutet år 2004 och adjungerades som professor vid Örebro universitet 2018. Hon är ledare för forskargruppen Behandling vid dysmeli eller armamputation (TUMA). Liselotte är anställd vid Ortopedteknik och har ett förordnande som forskningsledare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län.

I sin forskning studerar Liselotte konsekvenser av reduktionsmissbildning (dysmeli) eller armamputation och hur olika insatser som träning av funktion och aktivitetsutförande eller miljöanpassningar som utprovning av ortopedtekniska eller andra hjälpmedel inverkar på möjligheten till ett aktivt och självständigt liv för dessa personer. En viktig del i behandlingen är bedömning av behov och progress i behandlingen. Därför har Liselotte utvecklat och validerat en observationsbaserad metod, Assessment of Capacity for Myoelectric Control (ACMC), för att mäta hur personer med myoelektrisk protes utvecklar sin förmåga. Denna metod är nu under vidareutveckling i samarbete med forskare i Italien, USA och Kanada. För uppföljning av andra perspektiv på behandlingen utvecklas och valideras både andra observationsbaserade tester och enkäter såsom Childrens’ Hand-use Experience Questionnaire (CHEQ) och World Health Organization Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0). Liselotte är även intresserad av patienternas upplevelse av att leva med detta hälsotillstånd och den behandling de får och studerar detta genom kvalitativa metoder.

Det vanligaste hjälpmedlet vid armdysmeli eller amputation är en muskelstyrd, elektrisk proteshand. För att personen ska kunna använda protesen optimalt krävs det träning – både för att styra men också för att använda protesen i vardagliga aktiviteter. I forskargruppen TUMA utvecklar vi metoder för träning (SIRS och STAIR) och studerar hur inlärningen och användningen av protesen påverkar personen kognitivt.  En ny metod för behandling av fantomsmärta, Phantom Motor Execution har introducerats och utvärderas i ett internationellt samarbete samtidigt som patienternas upplevelse av att genomgå behandlingen, och terapeuternas erfarenheter av att ge behandlingen beskrivs. Det finns inte mycket kunskap om vad som händer i hjärnan under denna behandling. Genom en ny icke-invasiv metod för hjärnavbildning, funktionell nära infraröd spektografi (fNIRS), ska vi studera detta i samarbete med forskare i Jönköping.

Liselotte Hermansson är också anlitad av företag och universitet i Sverige, Österrike och Nya Zealand för utvärdering av nya produkter och material inom protesområdet.

Undervisning

Liselotte Hermansson undervisar på avancerad nivå inom psykometri. Hon är även gästlärare och föreläser på olika universitet nationellt och internationellt inom området rehabilitering för personer med armamputation. Hon är huvudhandledare för fem doktorander i forskarutbildning:

  • Ahmed Amer, leg arbetsterapeut, doktorand i hälso- och vårdvetenskap, Örebro universitet
  • Cathrine Widehammar, leg arbetsterapeut, doktorand i hälso- och vårdvetenskap, Örebro universitet
  • Paulina Norén, leg arbetsterapeut, doktorand i hälso- och vårdvetenskap, Örebro universitet
  • Lis Sjöberg, leg arbetsterapeut, doktorand i hälso- och vårdvetenskap, Örebro universitet
  • Ulrika Westerling, leg distriktssjuksköterska, doktorand i hälso- och vårdvetenskap, Örebro universitet

 

Samarbeten och övriga uppdrag

Liselotte Hermansson har en rad nationella och internationella samarbeten, bl a med centra i Sverige, Europa, Nordamerika, Afrika och Asien. Hon har ett stort intresse för utvecklingen av behandling för personer med amputation eller missbildning av arm och är medlem av den internationella styrgruppen för Handsmart - Sharing Resources of Upper Limb Absence Worldwide. Hon är även ledamot i styrelsen för den svenska avdelningen av International Society for Prosthetics and Orthotics.

 

Se Liselotte Hermanssons profil på ResearchGate.

 

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Övrigt