This page in English

Forskningsprojekt

Vad händer med skolan när barnkonventionen blir lag?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 22-0 - 2025

Kontaktperson

Andreas Bergh

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Från och med den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Barnkonventionen, som den ofta kallas, har föregåtts av en remissrunda där svaren från olika organisationer återspeglar skilda uppfattningar. Vad som faktiskt kommer att hända är en öppen fråga. Det som däremot är uppenbart är att beslutet, för den svenska skolan innebär ytterligare ett steg av juridifiering där den juridiska inramningen av skolan, särskilt under det senaste decenniet, redan har varit föremål för stora förändringar. Syftet med projektet är att bidra med kunskap om vad som händer när barnkonventionen iscensätts på olika nivåer i det svenska skolväsendet. Två delstudier genomförs, en med fokus på nationell nivå och en på lokal nivå. Metoderna som används är textanalys och intervju.        

Finansiärer

  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Samarbetspartners