This page in English

Forskningsprojekt

Sexuella trakasserier bland unga i organiserade fritids- och idrottsmiljöer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2023

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektansvarig: Therése Skoog, Göteborgs universitet.

Sexuella trakasserier (ST) är ett allvarligt och vanligt hot mot ungas hälsa och välmående. Organiserade fritidsaktiviteter som föreningsidrott har uppmärksammats som en miljö där ST förekommer mellan unga. Samtidigt saknas kunskap, särskilt i Sverige, om ST bland unga i organiserade fritidsmiljöer samt hur det överlappar med ST i skolan och vilka risk- och skyddsfaktorer som finns. 

Vi kommer använda data som samlats in vid 3 tillfällen under högstadieperioden från 812 unga. Vi avser studera: uppkomsten av ST i idrotts- och skolmiljöer, konsekvensen av ST för ungas relation till föreningsidrott samt samspelet mellan ST i fritidsaktiviteter och skolan. Kunskapen från projektet kommer vara central för att utveckla framgångsrika åtgärder mot ST bland unga i idrotts- och andra fritidsmiljöer.