This page in English

Forskningsprojekt

Ämneskunskaper i rörelse i lärarutbildning i idrott och hälsa

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2025

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med projektet är att genom pedagogiska interventioner inom lärarutbildning i idrott och hälsa bidra med kunskap om vilka ”ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen” (Högskoleförordningen, examensmål för ämneslärarutbildning), särskilt när det gäller ämneskunskap i rörelse. Projektet kommer att genomföras i form av fyra pedagogiska sekvenser, där forskare och lärarutbildare tillsammans planerar innehåll och upplägg av ämneskurser i lärarutbildning i idrott och hälsa där ämneskunskaper i rörelse kommer till uttryck.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)