This page in English

Forskningsprojekt

Miljöexpertis: förutsättningar och utmaningar

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2024

Kontaktperson

Rolf Lidskog

Forskningsämne

Detta projekt kommer att använda sig av det empiriska materialet från två nyligen genomförda studier för att studera och jämföra de villkor och utmaningar som finns i att utveckla en miljöexpertis som såväl är vetenskapligt legitim som samhällsrelevant. Det empiriska materialet består av redan insamlat material, främst i form av intervjustudier av vetenskaplig expertis inom IPCC och IPBES. Genom att fokusera på två av de mest aktuella och akuta miljöproblemen (klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald) och två av de mest välkända och institutionaliserade formerna av miljöexpertis (IPBES och IPCC), syftar projektet till att bidra till den pågående vetenskapliga diskussionen om hur man kan skapa social robust expertis som såväl är vetenskapligt legitim som policyrelevant.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)