This page in English

Forskningsprojekt

Metodutvecklingsprojekt av Positiv utveckling genom forskningsbaserade förebyggande insatser (PUFF)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Henrik Andershed

Forskningsämne

PUFF-förskola

Utveckling och utvärdering av ett förebyggande program för förskolan

Vid CAPS utvecklas nu ett forskningsbaserat förebyggande program för förskolan (3-5-åringsgrupper). Programmet har sin grund i ESTER-bedömning och fokuserar alltså på de forskningsbaserade risk- och skyddsfaktorer som man bedömer genom ESTER.

Hösten 2009 ska programmet implementeras i en hel kommuns förskolor och följas forskningsmässigt av oss under några års tid. Är du och din kommun intresserade av att delta? Utbildningen av personalen är kostnadsfri. Hör av Dig till Henrik Andershed; henrik.andershed@oru.se

En pilotversion av programmet planeras vara färdigt i början av 2009.

Finansiärer

  • Socialstyrelsen