This page in English

Forskningsprojekt

Husdjurs betydelse för barns välbefinnande och psykiska hälsa

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Anna-Karin Larsson

Forskningsämne

I det här projektet undersöks husdjurs betydelse för barns välbefinnande och psykiska hälsa. Husdjur spelar en viktig roll i många människors vardag och familjeliv. Eftersom många barn har egna husdjur eller djur i sin närhet, är djuren i många fall en viktig del av livet och en nära vän som de har nära band till. 

Barn och unga som lever under svåra livssituationer som psykisk ohälsa, våld i hemmet eller drabbats av kroniska sjukdomstillstånd är utsatta för många stressande faktorer som påverkar måendet negativt. Om vi ska se till barns livssituation, i synnerhet för de som lever under svåra livssituationer, är det viktigt att se deras relation med djur som en viktig pusselbit för att förstå deras värld och faktorer som bidrar till välmående. Vi vet fortfarande väldigt lite om husdjurens betydelse och i vilken utsträckning relationer med familjens eller den närmaste omgivningens husdjur hjälper barn att hantera en tillvaro i barndomen som präglas av exempelvis svåra livssituationer eller utsatthet i familjen. I den här studien undersöker vi därför husdjurens betydelse för barns välbefinnande och hälsa med fokus på barnens egna perspektiv.