This page in English

Anna-Karin Larsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303814

Rum: L2304

Anna-Karin Larsson

Om Anna-Karin Larsson

Anna-Karin Larsson är historiker och lektor i socialt arbete.

Forskning

Anna-Karin Larssons forskningsområden ligger inom medicin- och socialhistoria samt genus- och barndomshistoria under framförallt 1800- och 1900-talen. Hennes avhandling Flickan i medicinen (2007) behandlade föreställningar inom medicinen om barn, unga, kön, hälsa och sjuklighet kring sekelskiftet 1900.

I senare forskningsprojekt har hon studerat ungas psykiska ohälsa från 1970-talet till våra dagar. I forskningsprojektet Ungdomars psykiska ohälsa ca 1970-2010 undersöks synen på barns och ungas psykiska hälsa utifrån ett genusperspektiv. I studien undersöks hur den psykiska ohälsan och psykosociala problem har förklarats inom medicinen, om frågor, problem och förklaringar har förändrats över tid samt hur flickors och pojkars ohälsa framställts. Projektet har bedrivits inom ramen för det tvärvetenskapliga programmet Trestadsstudien om ungas psykiska hälsa.

Larsson är aktiv i forskargruppen Barns och ungas relationer (BUR) samt forskar från hösten 2021 i forskningsprogrammet Risksam.

Undervisning

Anna-Karin Larsson undervisar på Socionomprogrammets kurser inom vetenskapsteori och forskningsmetoder samt handleder kandidat- och masteruppsatser.

Samarbeten och uppdrag

Det tvärvetenskapliga forskarnätverket FlickForsk! - Nordic Network for Girlhood Studies, har från januari 2022 sin hemvist vid socialt arbete vid Örebro universitet. Anna-Karin Larsson koordinerar nätverket tillsammans med Linda Arnell och deltar i styrgruppens arbete för nätverket. Läs mer: https://www.oru.se/flickforsk

 

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)