This page in English

Anna-Karin Larsson

Tjänstetitel: Forskningsrådgivare, Universitetslektor Organisation: Grants Office

E-post:

Telefon: 019 303814

Rum: L2459, E2210

Anna-Karin Larsson

Om Anna-Karin Larsson

Ansvarsområde

Anna-Karin Larsson är verksam som proprefekt på Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete samt forskare och lärare vid institutionen.

Tjänstledig under ht 18 och vt 19 från Grants Office.

Bakgrund

Anna-Karin Larsson disputerade i historia vid Örebro universitet 2007. Efter disputationen har Larsson bland annat undervisat i historia och genusvetenskap vid Örebro universitet och Mälardalens högskola samt arbetat med utredningar på uppdrag av Riksdagsförvaltningen och Kulturdepartementet. Sedan 2008 har hon arbetat främst inom universitetsadministrationen. Hon har varit verksam vid flera avdelningar och arbetat med arbetsuppgifter inom internationalisering, utbildnings- och forskningsutredningar, samverkan och forskningsfinansiering.

Forskning

Intresseområden är medicinhistoria, genusforskning, folkhälsofrågor samt genus- och barndomshistoria under 1800- och 1900-talen.

Larsson deltar som en av fem medlemmar i styrgruppen för forskarnätverket FlickForsk! - Nordic Network for Girlhood Studies, som har sin hemvist vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS).

Under 2017-2018 bedrivs forskning inom det tvärvetenskapliga programmet Trestadsstudien - om ungas psykiska hälsa. Läs mer: Ungdomars mentala ohälsa i svenska media och medicinska tidskrifter ca 1970-1990 .

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Frih, A. (2013). Den "normala" flickan i hälsoundersökningar från 1800-tal till 2000-tal. Finsk tidskrift : kultur, ekonomi, politik (7-8), 43-53.

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar

Frih, A. (2007). Flickan i medicinen: ungdom, kön och sjuklighet 1870-1930. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Kapitel i böcker, del av antologier

Frih, A. (2011). Flickor och kvinnor på kurort: sjukdomar och behandlingar vid Loka brunn och Porla brunn ca 1870-1920. I: Motzi Eklöf, Naturen, kuren & samhället: vård på sanatorier och kurorter ca 1870-2010 (ss. 144-169). Stockholm: Carlsson Bokförlag.
Frih, A. (2010). Flickor och fysisk aktivitet kring sekelskiftet 1900. I: Anna-Karin Frih, Eva Söderberg, En bok om flickor och flickforskning (ss. 61-84). Lund: Studentlitteratur AB.

Konferensbidrag

Frih, A. (2007). Water-cures for chlorotic girls: Swedish spas as health care providers in the late nineteenth century. I: Martin Dinges, Health and health care between self-help, intermediary organizations and formal poor relief (1500-2005) proceedings of the Conference of the PhoenixTN (European Thematic Network on Health and Social Welfare Policy), in Braga, Portugal, 2004. Konferensbidrag vid the Conference of the PhoenixTN (European Thematic Network on Health and Social Welfare Policy), in Braga, Portugal, 2004 (ss. 157-167). Évora: Ediçōes Colibri.

Rapporter

Gidlund, G. & Frih, A. (2008). Inflytande över stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen. Stockholm: Riksdagens förvaltning (Utredningar från riksdagsförvaltningen 2007/08:URF 1).

Samlingsverk (redaktör)

Frih, A. (ed.) & Söderberg, E. (ed.) (2010). En bok om flickor och flickforskning (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.