This page in English

Anna-Karin Larsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303814

Rum: L2459, E2210

Anna-Karin Larsson

Om Anna-Karin Larsson

Anna-Karin Larsson är historiker och lektor inom socialt arbete.

Sedan 2015 är hon verksam som proprefekt på Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete samt forskare och lärare vid institutionen.

Forskning

Anna-Karin Larssons forskningsområden ligger inom medicin- och socialhistoria samt genus- och barndomshistoria under framförallt 1800- och 1900-talen. Hennes avhandling Flickan i medicinen (2007) behandlade föreställningar inom medicinen om barn, unga, kön, hälsa och sjuklighet kring sekelskiftet 1900.

I senare forskningsprojekt har hon studerat ungas psykiska ohälsa från 1970-talet till våra dagar. I forskningsprojektet Ungdomars psykiska ohälsa ca 1970-2010 undersöks synen på barns och ungas psykiska hälsa utifrån ett genusperspektiv. I studien undersöks hur den psykiska ohälsan och psykosociala problem har förklarats inom medicinen, om frågor, problem och förklaringar har förändrats över tid samt hur flickors och pojkars ohälsa framställts. Projektet har bedrivits inom ramen för det tvärvetenskapliga programmet Trestadsstudien om ungas psykiska hälsa.

Larsson är aktiv i forskargruppen Barns och ungas relationer (BUR) samt forskar från hösten 2021 i forskningsprogrammet Risksam.

Undervisning

Anna-Karin Larsson undervisar på Socionomprogrammets kurser inom vetenskapsteori och forskningsmetoder samt handleder kandidat- och masteruppsatser.

Samarbeten och uppdrag

Forskarnätverket FlickForsk! - Nordic Network for Girlhood Studies, som har sin hemvist vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS), startades 2008. Anna-Karin Larsson var en av initiativtagarna och deltog som en av fem medlemmar i styrgruppen för nätverket under de första tio åren.

Anna-Karin Larsson är en av utbildarna inom den en europeiska organisationen EARMAs utbildningsprogram Certificate in Research Management med inriktning på Gender and Diversity in Research Management.

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Larsson, A. (2020). Ungas psykiska ohälsa i medicinsk media 1970-2017. Socialvetenskaplig tidskrift, 27 (1), 5-23.
Frih, A. (2013). Den "normala" flickan i hälsoundersökningar från 1800-tal till 2000-tal. Finsk tidskrift : kultur, ekonomi, politik (7-8), 43-53.

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar

Frih, A. (2007). Flickan i medicinen: ungdom, kön och sjuklighet 1870-1930. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Kapitel i böcker, del av antologier

Frih, A. (2011). Flickor och kvinnor på kurort: sjukdomar och behandlingar vid Loka brunn och Porla brunn ca 1870-1920. I: Motzi Eklöf, Naturen, kuren & samhället: vård på sanatorier och kurorter ca 1870-2010 (ss. 144-169). Stockholm: Carlsson Bokförlag.
Frih, A. (2010). Flickor och fysisk aktivitet kring sekelskiftet 1900. I: Anna-Karin Frih, Eva Söderberg, En bok om flickor och flickforskning (ss. 61-84). Lund: Studentlitteratur AB.
Larsson, A. (2003). Från korsett till kost: Nya hälsoideal för unga kvinnor i Sverige 1880-1930. I: Birgitta Meurling, Varför flickor? : Ideal, självbilder och ätstörningar (ss. 41-65). Lund: Studentlitteratur AB.
Larsson, A. (2003). 'Sjuk nästan jemt...’: Klorotiska flickor och kvinnor vid Loka och Porla brunn ca 1880-1910. I: Yvonne Torstensson, Kvinnor i Örebro län (ss. 111-126). Örebro: Örebro läns museum.

Konferensbidrag

Frih, A. (2014). Systematic review of research on language, identity and participation with special focus on young people and deaf studies. Konferensbidrag vid LanDpost - Languaging and Diversity in the age of post-colonial-medialization, Mysore, India 15-17 October 2014.
Frih, A. (2007). Water-cures for chlorotic girls: Swedish spas as health care providers in the late nineteenth century. I: Martin Dinges, Health and health care between self-help, intermediary organizations and formal poor relief (1500-2005) proceedings of the Conference of the PhoenixTN (European Thematic Network on Health and Social Welfare Policy), in Braga, Portugal, 2004. Konferensbidrag vid the Conference of the PhoenixTN (European Thematic Network on Health and Social Welfare Policy), in Braga, Portugal, 2004 (ss. 157-167). Évora: Ediçōes Colibri.

Rapporter

Gidlund, G. & Frih, A. (2008). Inflytande över stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen. Stockholm: Riksdagens förvaltning (Utredningar från riksdagsförvaltningen 2007/08:URF 1).
Larsson, A. & Ohlander, A. (2003). Genus på museer: Slutrapport från arbetsgruppen Genus på museer. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer (Ds 2003:61).

Samlingsverk (redaktör)

Frih, A. (ed.) & Söderberg, E. (ed.) (2010). En bok om flickor och flickforskning (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.