Forskningsprojekt

Undervisningsutmaningar i förskolan. Utveckling av ett analysredskap.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2023

Kontaktperson

Sara Frödén

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Ett forsknings- och utvecklingsprojekt mellan Örebro universitet och Lekeberg kommun. Syftet är att utveckla analysredskap som kan bidra till utvecklingen av undervisning i förskolan. Projektet utgår från en modell som tidigare används i grundskolan, men som behöver anpassas för förskolans verksamhet. Tanken är att redskapet ska underlätta förskollärares arbete med att identifiera, analysera, utvärdera och följa upp olika undervisningsutmaningar. I ett första skedet utforskar forskarna tillsammans med förskolepersonalen huruvida det finns ett behov för ett sådant redskap och hur det i så fall kan utformas. Data skapas i form av ljudinspelningar och texter från kollektiva diskussioner. Dessa diskussioner förs mellan forskare, rektorer och utvecklingsledare från kommunens olika förskolor. I ett andra skede kommer redskapet att kunna prövas och vidareutvecklas i nära samarbete mellan forskare och förskolepersonal. 

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet