This page in English

Forskningsprojekt

Metabolom vid traumatisk hjärnskada - från biomarkörer och pathways till klinisk översättning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2024 - 2027

Kontaktperson

Matej Oresic

Forskningsämne

Traumatisk hjärnskada (TBI) är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna i världen, som drabbar alla åldrar. TBI resulterar ofta i långvarig funktionsnedsättning och med följande samhällsbelastning. Förbättrad karakterisering och prognostiska modeller skulle göra det möjligt för läkare att göra mer exakta behandlingsval. Det finns ett ökat intresse för små, cirkulerande molekyler (metaboliter) som potentiella biomarkörer för TBI. Preliminära data tyder på att de är associerade till allvarlighetsgraden av TBI och att de potentiellt kan användas för att förutsäga patientens utfall, utöver nuvarande kliniska eller proteinbaserade resultatprediktionsmodeller. En del är dock känt om den underliggande patofysiologiska relevansen av metabola förändringar som observerats vid TBI. Dessutom är de dynamiska förändringarna av de TBI-associerade metaboliterna hos TBI-patienter okända, vilket begränsar deras kliniska användbarhet.

Det föreslagna projektet syftar till att fylla dessa kunskapsluckor genom att:

  • Utföra en omfattande metabolomikstudie på TBI-patienter från CENTER-TBI-kohorten, som följer varje patient från den akuta fasen(sjukhusinläggningen) till långtidsuppföljning. CENTER-TBI är ett stort EU-projekt med samlad kliniska data som innefattar patientjournaler, filer med bildbehandling samt blodprover från patienter som drabbats av TBI från 60 platser i 20 europeiska länder och omfattar 4500 patienter.
  • Utföra detaljerad metabolisk och immunkarakterisering av milda TBI-patienter inlagda på Örebro Universitetssjukhus.
  • Att utveckla och tillämpa nya verktyg för upptäckt och klinisk översättning av TBI.

Det föreslagna projektet syftar till ett stort steg framåt i sjukdomsupptäckt, prognos och övervakning.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

  • Cambridge University
  • University of Antwerp