This page in English

Forskningsprojekt

IOGT-NTO: Föräldrar tillsammans

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Projektets innehåll

Föräldrar Tillsammans är ett föräldrastödsprogram som bedrivs av nykterhetsorganisationen IOGT-NTO. Programmet syftar till att stärka vuxna i sin roll som tonårsföräldrar. Detta i sin tur ska minska alkoholkonsumtionen bland högstadieelever och därmed minska riskerna för att de ska råka illa ut. Programmet vänder sig till föräldrar med barn i skolår 7-9. Metoden bygger på att föräldrar tillsammans kommer överens om regler och förhållningssätt kring alkohol och att vuxna håller på 18-årsgränsen. Föräldrar Tillsammans vill få föräldrarna att se sig som ett lag, att de behöver samarbeta och komma överens om gemensamma förhållningssätt som är viktiga för deras barns säkerhet. Dessa gemensamma förhållningssätt ska göra det enklare för föräldrarna att hålla en rak och tydlig linje kring alkohol.

Programmet är manualbaserat och består av tre delar, en startkväll som är en föräldraföreläsning samt två uppföljningskvartar som genomförs en per läsår på ordinarie föräldramöte under kommande år. Mer information om programmet finns på IOGT-NTOs hemsida.

Forskare

Samarbetspartners