This page in English

Forskningsprojekt

Att behålla ett arbete: om personer med funktionshinder på arbetsmarknaden

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

I projektet studeras Supported Employment i syfte att få kunskap om avgörande faktorer för att personer med funktionsnedsättning skall nå, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Betoningen i projektet ligger på behållandefasen. Den samhällsekonomiska vinsten med en väl fungerande stöd av typen Supported Employment studeras också.