This page in English

Forskningsprojekt

Rehabilitering, sysselsättning och arbete för personer med funktionsnedsättning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Projektet Rehabilitering, sysselsättning och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning (RESA) är ett led i regeringens psykiatrisatsning (prop. 2008/09:1) som har sin utgångspunkt ur Nationell psykiatrisamordnings slutbetänkande Ambition och ansvar (SOU 2006:100). Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att i samverkan med Försäkringskassan upphandla rehabilitering och andra typer av stödinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Upphandlingen ska genomföras så att även sociala företag kan komma ifråga och på så sätt bidra till att fler sociala företag utvecklas.

Finansiärer

  • Försäkringskassan