This page in English

Forskningsprojekt

GenSET - Building institutional capacity for action on gender dimension in science

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Liisa Husu

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

EU-projektet GenSET (FP7) syftade till att engagera ledande europeiska vetenskapliga organisationer för att främja jämställdhet i vetenskap i vid mening. Detta gjordes genom dialoger med ledare av europeiska vetenskapsorganisationer och ledande europeiska och internationella genusexperter. genSET utarbetade praktiska redskap genom vilka kunskap om genus och expertis om jämställdhetsintegrering kan inkorporeras i europeiska vetenskapliga organisationers verksamhet. Syftet var att bygga upp kapaciteten hos deltagande organisationer. Se webbsidan på engelska för mer detaljerad presentation.

Forskare

Finansiärer

  • EU FP7 (Sjunde ramprogrammet)

Samarbetspartners

  • FORTH Institute for Applied and Computational Mathematics
  • Portia Ltd
  • Tema Genus, Linköpings universitet
  • WLW Wissenschaftsladen Wien - Science shop Vienna