This page in English

Forskningsprojekt

GenSET - Building institutional capacity for action on gender dimension in science

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Liisa Husu

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

GenSET syftar till att engagera ledande europeiska vetenskapliga organisationer för att främja jämställdhet i vetenskap i vid mening. Detta görs genom dialog med ledare av europeiska vetenskapsorganisationer och ledande europeiska och internationella genusexperter. genSET kommer att utarbeta praktiska redskap genom vilka kunskap om genus och expertis om jämställdhetsintegrering kan inkorporeras i europeiska vetenskapliga organisationers verksamhet. Syftet är att bygga upp kapaciteten hos deltagande organisationer.

Forskare

Finansiärer

  • EU FP7 (Sjunde ramprogrammet)

Samarbetspartners

  • FORTH Institute for Applied and Computional Mathematics
  • Portia Ltd
  • Tema Genus, Linköpings universitet
  • WLW Wissenschaftsladen Wien - Science shop Vienna