Forskningsprojekt

Teoretiska och metateoretiska frågor inom narratologi och fiktionsteori

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Lars-Åke Skalin

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektbeskrivning, 3 projekt:
1) Teori- och metodfrågor med utgångspunkt i Willy Kyrklunds författarskap
2) Luckor (?gaps?) i berättande framställning
3) Astrid Lindgrens sagor

Forskare

Forskargrupper