This page in English

Forskningsprojekt

Physical and Legal Security and the Criminal Justice System (2009-2011)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskningsprojektet, som i huvudsak är kvantitativt, behandlar föreliggande reella och framtida potentiella ojämlikhetsmönster och trender med avseende på våld och rättssystemets institutioner. Särskild uppmärksamhet fästs vid de mest bestående ojämlikheterna och de mest signifikanta Brotten mot särskilda sociala gruppers mänskliga rättigheter, framförallt de politiskt definierande och i Storbritannien skyddade jämlikhetsgrunderna (sociala grupper baserade pa kön, ras/etnicitet, ålder, handikapp och religion/trosuppfattning). Kontexten är Storbritannien.

Forskare

Finansiärer

  • Equalities and Human Rights Commission