Forskningsprojekt

I moderskapets skugga: berättelser om moderskapsnormativitet och motstånd

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Christine Roman

Forskningsämne

Feministisk sociologi och kritisk familjesociologi är två huvudsakliga ingångar i min avhandling. Jag utgår ifrån den analytiska uppdelningen mellan moderskap som erfarenhet och som institution, och är intresserad av kvinnors erfarenheter av att stå utanför, eller i marginalen av, det institutionaliserade moderskapet - i en svensk nutida kontext. Jag är särskilt intresserad av tystnader och narrativ, och metodologiskt har jag inspirerats av institutionell etnografi, som den har formulerats av den feministiska sociologen Dorothy Smith.

Forskare