Forskningsprojekt

I moderskapets skugga: berättelser om moderskapsnormativitet och motstånd

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Christine Roman

Forskningsämne

Feministisk sociologi och kritisk familjesociologi är två huvudsakliga ingångar i min avhandling. Jag utgår ifrån den analytiska uppdelningen mellan moderskap som erfarenhet och som institution, och är intresserad av kvinnors erfarenheter av att stå utanför, eller i marginalen av, det institutionaliserade moderskapet - i en svensk nutida kontext. Jag är särskilt intresserad av tystnader och narrativ, och metodologiskt har jag inspirerats av institutionell etnografi, som den har formulerats av den feministiska sociologen Dorothy Smith.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet