This page in English

Forskningsprojekt

IOGT-NTOs Juniorförbund: Junis Sisters - ett drogförebyggande projekt med tjejerna i fokus

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Projektets innehåll

Junis Sisters var ett tjejgruppsprojekt som under 2007-2008 genomfördes av IOGT-NTO:s Juniorförbund i Örebro. Syftet med verksamheten var att stärka unga tjejers självbild och självkänsla och synliggöra deras behov. Genom att utbilda och coacha äldre tjejer att fungera som bra förebilder för yngre tjejer var syftet att dessa tjejer skulle skapa en stark skyddsfaktor i samhället. Projektet byggde också på en kontinuerlig drogfri verksamhet vilket också är en skyddsfaktor som verkar vålds- och drogförebyggande.
Med projektet ville organisationen prova en ny metod inom Junis; att sätta tjejer i fokus och undersöka hur tjejgrupper fungerar som drogförebyggande verksamhet. Bakgrunden till projektet var att riskbeteenden ökar hos unga tjejer, att det inte finns tillräckliga resurser till tjejers fritidsvanor, att skolans ANT-undervisning får kritik samt att riskfaktorerna ökar i samhället samtidigt som skyddsfaktorerna minskar.
Junis Sisters riktade sig till tjejer i skolår 5 och 6 i Örebro. Projektet valde att rikta sig till skolor i områden i utkanten av Örebro, där segregationen är stor. Bostadsområdena Vivalla, Oxhagen och Baronbackarna som ligger i västra delen av Örebro och har drygt 8000 invånare tillsammans valdes ut. I dessa områden finns stora skolor och fritidsgårdar som möjliga samarbetspartners. Verksamheten genomfördes ute i områdena och leddes av tjejgruppsledare i åldern 16 - 25 år.

Forskare

Finansiärer

  • Socialstyrelsen