This page in English

Forskningsprojekt

NeoOpioid - smärtlindring i nyföddhetsperioden

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Mats Eriksson

Forskningsämne

NeoOpioid-projektet syftar till att studera olika aspekter på smärtlindring till nyfödda sjuka barn och till att ta fram nya barnanpassade beredningar av smärtlindrande läkemedel, ffa Morfin och Fentanyl. NeoOpioid som stöds av EUs sjunde ramprogram för forskning engagerar forskare vid elva universitet, varav Örebro är ett, i åtta länder.

Forskare

Finansiärer

  • EU FP7 (Sjunde ramprogrammet)