This page in English

Forskningsprojekt

Förstudie om Barnklubben - en evidensbaserad stödmodell för barn som upplevt våld mot sin mamma

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Åsa Källström

Forskningsämne

Det övergripande syftet med detta projekt är att göra en förstudie av Kids club-metoden i Sverige för att lägga en grund för en kommande utvärdering där Kids club jämförs med andra insatsmetoder för barn som upplevt våld mot sin mamma. Denna förstudie består av två delar: 1) en processinriktad utvärdering baserad på kvalitativa intervjuer med gruppledare och deltagande mammor och barn i syfte att identifiera inom vilka områden modellen kan behövas utvecklas inför eventuell spridning i landet samt 2) en kvantitativt inriktad pilotstudie i vilken utvärderingsinstrument som ska kunna användas i en jämförande studie av modellens effektivitet översätts (vid behov), och därefter testas.

Forskare

Finansiärer

  • Brottsofferfonden

Samarbetspartners

  • Karin Grip, Umeå universitet
  • Sabina Gomez Jansson, Kristinehamns kommun
  • Sandra Graham-Bermann, University of Michigan