This page in English

Forskningsprojekt

Vidareutveckling av bedömningsinstrumentet Assisting Hand Assessment (AHA)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Marie Holmefur

Forskningsämne

Assisting Hand Assessment (AHA) är ett bedömningsinstrument som syftar till att mäta och beskriva hur effektivt barn med unilateral funktionsnedsättning i hand och arm använder sin påverkade hand i tvåhandsaktiviteter. Inom ramen för detta projekt har AHA nyligen validerats i en ny version med 20 bedömningskomponenter (AHA 5.0) och åldersspannet utökats till 18 månader till 18 år för barn och ungdomar med unilateral cerebral pares. Under 2016-22 pågår en validering av AHA 5.0 för barn och ungdomar med unilateral plexusskada. 

Assisting Hand Assessment test kit

Assisting Hand Assessment test kit

Forskare

Finansiärer

  • Norrbacka Eugeniastiftelsen

Samarbetspartners

  • Ann-Kristin Elvrum, Norges Tekniske-Naturvitenskapelige Universitet
  • Lena Krumlinde Sundholm, Karolinska institutet, Stockholm