This page in English

Forskningsprojekt

Hud-mot-hud vård som smärtlindring till underburna barn - mätt med NIRS - Near Infrared Spectroscopy

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Mats Eriksson

Forskningsämne

Studiens syfte är att undersöka om hud-mot-hud kontakt kan fungera som smärtlindring hos för tidigt födda barn mätt med NIRS.

Forskare

Finansiärer

  • Stiftelsen Allmänna BB:s minnesfond
  • Magnus Bergvalls Stiftelse
  • Region Örebro Län

Samarbetspartners

  • Maria Gradin, Örebro läns landsting