This page in English

Forskningsprojekt

Föräldrars upplevelser av hud-mot-hud-vård av nyfödda barn. En metastudie

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Mats Eriksson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Denna metastudie syftar till att sammanställa data från publicerade studier om föräldrars upplevelser av hud-mot-hudvård av sina nyfödda barn. Genom att ställa dessa studiers resultat i relation till det sammanhang (kontext) de producerats i kan en ökad kunskap och förståelse uppnås. Studien som genomförs tillsammans med en brasiliansk forskargrupp syntetiserar fynd från 29 artiklar från 9 länder.

Forskare

Samarbetspartners

  • Zeni Carvalho Lamy, Universidade Federal do Maranhão, Hospital Universitário, Sao Luis, MA, Brazil