This page in English

Forskningsprojekt

Föräldrars upplevelser av hud-mot-hud-vård av nyfödda barn. En metastudie

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Mats Eriksson

Forskningsämne

Denna metastudie syftar till att sammanställa data från publicerade studier om föräldrars upplevelser av hud-mot-hudvård av sina nyfödda barn. Genom att ställa dessa studiers resultat i relation till det sammanhang (kontext) de producerats i kan en ökad kunskap och förståelse uppnås. Studien som genomförs tillsammans med en brasiliansk forskargrupp syntetiserar fynd från 29 artiklar från 9 länder.

Forskare

Samarbetspartners

  • Zeni Carvalho Lamy, Universidade Federal do Maranhão, Hospital Universitário, Sao Luis, MA, Brazil