This page in English

Forskningsprojekt

Flermikrofonsystem i skolundervisningen

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Stephen Widen

Forskningsämne

I Sverige har cirka 84% av alla barn och ungdomar med hörselnedsättningar och dövhet en integrerad skolgång tillsammans med normalhörande barn. Olika typer av hörtekniska hjälpmedel är därför en viktig del för att dessa barn och ungdomars skall ha tillgång till och kunna tillgodogöra sig den undervisning som bedrivs i skolan. Studien vänder sig till barn med hörselnedsättning, deras lärare samt klasskamraters upplevelser av att använda ett flermikrofonsystem i undervisningssituationen. I studien fokuseras upplevda nackdelar och fördelar med tekniken, vilka implikationer hjälpmedlet har haft för den pedagogiska situationen samt vilka hinder som kan finnas för implementering av systemet i skolans verksamhet.

Forskare

Finansiärer

  • Hörselskadades Riksförbund