This page in English

Forskningsprojekt

Livet efter vaccination mot svininfluensa - livskvalitet och behov av stöd hos barn och ungdomar med narkolepsi och deras familjer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Karin Blomberg

Forskningsämne

Cirka 200 svenska barn- och ungdomar har drabbats av narkolepsi efter vaccination med Pandemrix®. Syftet med projektet är att studera deras och deras familjers livskvalitet, påverkan på dagligt liv och behov av stöd. Samtliga drabbade barn och ungdomar erbjuds att besvara validerade enkätinstrument och cirka 25 barn och ungdomar och deras familjer följs med upprepade intervjuer. Resultaten som också analyseras ur en hälsoekonomisk aspekt kommer att kunna generera kunskap som kan ligga till grund för utformningen av stöd till de drabbade.

Projektet leds av docent Karin Blomberg och docent Mats Eriksson.

Samarbetspartners

  • John Chaplin, Göteborgs universitet
  • Lena Leissner, Örebro läns landsting
  • Małgorzata Farnik, Medical University of Silesia in Katowice
  • Martin Stackelberg, Örebro läns landsting
  • Östen Jonsson, Örebro läns landsting