This page in English

Kontakta Grants Office

Postadress:

Örebro universitet
Grants Office
701 82 Örebro

This is an email address

Besöksadress:

Entréhuset, 1 trappa
Fakultetsgatan 1, 701 82 Örebro

 

Ansvarsområden

Namn

Fakultet/Institution, finansiär, ansvarsområde

Anna Eriksson-Trenter

Handelshögskolan

Hotell- och Restauranghöskolan

ERC

Wallenberg

Anderaz Fagerberg

Humaniora och Socialvetenskap

Riksbankens jubiléumsfond

VR (HumSam)

Forte

Malin Persson

Medicin och Hälsa

VR (Medicin)

KK-stiftelsen

SSF

Tao Zhao

Ekonomi- Natur och Teknikvetenskap

Formas

Vinnova

VR (NT)

Helena Åkerberg

KK-stiftelsen

SSF

Emyr Williams EU-finansiering
Anette Oskarsson

Post kontrakt

Projektkoordinering

Team Support

Lina Windh
Albert Svensson

Kommunikation

Medel för Mål

Avdelningschef

Johan Åkerman

Tjänstetitel: Avdelningschef Organisation: Grants Office

Profilsida: Johan Åkerman

E-post:

Telefon: 019 303569

Rum: E2261

Johan Åkerman

Forskningsrådgivare

Anna Eriksson-Trenter

Tjänstetitel: Forskningsrådgivare Organisation: Grants Office

Profilsida: Anna Eriksson-Trenter

E-post:

Telefon: 019 303835

Rum: E2212

Anna Eriksson-Trenter

Andreaz Fagerberg

Tjänstetitel: Forskningsrådgivare Organisation: Grants Office

Profilsida: Andreaz Fagerberg

E-post:

Telefon: 019 302418

Rum: E2210

Malin Persson

Tjänstetitel: Forskningsrådgivare Organisation: Grants Office

Profilsida: Malin Persson

E-post:

Telefon: 019 302041

Rum: E2214

Tao Zhao

Tjänstetitel: Forskningsrådgivare Organisation: Grants Office

Profilsida: Tao Zhao

E-post:

Telefon: 019 302142

Rum: E2222

Tao Zhao

Helena Åkerberg

Tjänstetitel: Forskningsrådgivare Organisation: Grants Office

Profilsida: Helena Åkerberg

E-post:

Telefon: 019 303890

Rum: E2222, T1119

Helena Åkerberg

EU-finansieringsspecialist

Emyr Williams

Tjänstetitel: Eu-finansieringsspecialist Organisation: Grants Office

Profilsida: Emyr Williams

E-post:

Telefon: 019 301195

Rum: E2216

Emyr Williams

Post-kontrakt

Anette Oskarsson

Tjänstetitel: Projektkoordinator Organisation: Grants Office

Profilsida: Anette Oskarsson

E-post:

Telefon: 019 301235

Rum: E2206

Anette Oskarsson

Lina Windh

Tjänstetitel: Projektkoordinator Organisation: Grants Office

Profilsida: Lina Windh

E-post:

Telefon: 019 303027

Rum: E2220, T1223

Lina Windh

Verksamhetsutvecklare

Albert Svensson

Tjänstetitel: Verksamhetsutvecklare Organisation: Grants Office

Profilsida: Albert Svensson

E-post:

Telefon: 019 301284

Rum: E2218

Albert Svensson