This page in English

Forskarutbildningsämnet genusvetenskap

Om forskarutbildningsämnet

Fakultet

Fakulteten för humaniora och socialvetenskap

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Allmän studieplan

Ämnesansvarig

Utbildningen i ämnet bedrivs inom ramen för en vidare mångvetenskaplig forsknings- och handledningsmiljö, Centrum för feministiska samhällsstudier. Navet i denna miljö är det högre seminariet.